25. august 1996 kell 22:00

Kas keskus on riigile vajalik?

HEIDO VITSUR

peaministri majandusnõunik

Ajutrust ehk analüüsikeskus on vajalik. Sisuliselt on asi selge -- on vaja tegeleda sellise asjaga nagu tõhus analüüs ja momendil, nagu elu on näidanud, meie otsused langetatakse väga napile informatsioonile tuginedes. Otsused põhinevad suurel määral otsustajate eruditsioonil, intuitsioonil ja võiks öelda ka julgusel.

Keskusesse võivad Eesti riigi väiksusest tulenevalt sattuda muidugi ühesuguste vaadetega inimesed. Tavaliselt on suurtes riikides igasuguseid ajutruste väga palju, lisaks veel ülikoolid, kuid meil pole see võimalik.

Tähtis on pigem see, et satuksid kokku inimesed, kes oskaksid probleeme näha ja neid teadvustada. Tihtipeale on asi ju selles, et küsimusi ei nähtagi ja astutakse, nagu viimasel ajal tavaks öelda, ämbrisse.

Ülikoolide abi saaks meil analüüsimiseks ka kasutada, kuid valitsuse juures peab olema üksus, kes suudab seda operatiivselt teha.

Kui on vaja vaadelda näiteks eesti rahva tulevikku kahekümne viie aasta peale, siis küsitakse kindlasti kõrgkoolidest abi. Aga kõigepealt peab ikkagi nägema probleemi ja koostama lähteülesande. Selliseks asjaks peab ju valitsus ise olema suuteline.

JANNO REILJAN

Tartu ülikooli majandusteadlane

Kahjuks ei valita meie riigis arengusuundi selle järgi, et ühed või teised teadlased põhjendavad ja siis tehakse otsus. Meie majandus on senini arenenud ikkagi huvigruppide tahtmiste järgi. Arvata, et majanduses on ühed või teised asjad viltu sellepärast, et ei ole olnud uurimiskeskust, on küll vale. Kui luuakse mingi ajutrust, siis koosneb see ka kindlasti ainult üksmeelel olevatest teatud suuna esindajatest. Vaevalt et leitakse nii võimekas juht, kes on suuteline kolme-nelja eriarvamust välja kannatama. Ja kui ta peaks leitama, siis võimuvahetusel vahetatakse ta niikuinii välja. Asemele pannakse teine, kes nagu praegused nõunikudki peab põhjendama, et peaministril on alati õigus.

Tegelikkuses peaksid asjad olema niiviisi, et teadlastele antakse tellimus. Enamikus kõrgkoolides on majandusteaduskonnad ja neile tuleb esitada konkreetne tellimus konkreetsete summadega. Nii saavutame suurema efekti, kui mingi järjekordse instituudi loomisega majandus- või rahandusministeeriumi juurde. Miks me peaksime oma jõudusid killustama? Ega neid tarku inimesi ei tule juurde, kui luua uus keskus. Nad kas võetakse kusagilt ära või kasutatakse rumalaid.

Hetkel kuum