28. august 1996 kell 22:00

Eesti Kindlustus loobus Hansa Kindlustusest

Aktsiakapitali laiendamise järel kuulub Trygg-Hansale 89,6 protsenti ja Eesti Kindlustusele 1,4 protsenti Hansa Kindlustuse aktsiatest. Eesti Kindlustuse osalus oli seni kaheksa protsenti. Hansa Kindlustuse 1,8 miljoni kroonisest aktsiakapitalist kuulus Eesti Kindlustusele nominaalhinnas 144 000 krooni eest aktsiaid.

Hansa Kindlustuse juhataja Olavi Laido ütles, et on üllatav, millise kiirusega Eesti Kindlustuse uus omanik otsuseid teeb. Ta leidis, et Eesti Kindlustuse uus omanik on osalusega Hansa Kindlustuses väga tormakalt ringi käinud. «Siis oleks võinud hoopis uue seltsi teha,» lausus Laido.

Laido lisas, et kuigi Hansa Kindlustuse aktsiakapitali tõstmine oli seotud 1. jaanuaril 1997 jõustuva uue kindlustusseltside kapitalinõudega, võimaldab see Hansa Kindlustusel võtta edaspidi enda kanda suuremaid riske. Seaduse kohaselt tohib kindlustusselts jätta endale riski kuni kümne protsendi ulatuses aktsiakapitalist.

Eesti Kindlustuse peadirektor Ivar Virkus lausus, et tema tegi Trygg-Hansa juhtidele ettepaneku anda Eesti Kindlustusele oma osaluse saatuse üle otsustamiseks üks kuu aega. «Trygg-Hansa polnud sellega nõus,» ütles Virkus. «See kitsendas läbirääkimiste ruumi minu jaoks tohutult. Ma pidin kas loobuma kohe või minema kaunikesti tundmatule maale.»

Virkuse sõnul ei anna kaheksaprotsendiline osalus Hansa Kindlustuses Eesti Kindlustusele investeeringuna midagi, sest Hansa Kindlustus kindlustab kõik riskid edasi.

«Nad ei lase siia kasumit tekkidagi,» väitis Virkus. «Seda investeeringuna käsitada ei saa, strateegilisi otsuseid vastu võtta ka ei saa.»

Virkus ütles, et ta on teinud Trygg-Hansa juhtidele suulise pakkumuse Eesti Kindlustusele Hansa Kindlustusest kuuluva 1,44 protsendi müümiseks Trygg-Hansale. «Nüüd on vaja see ainult kirjalikult vormistada,» kommenteeris Virkus. «Nende bürokraatia on nii suur, et vastus selgub novembris, niikaua ei selgu ka rahasumma, mis me aktsiate eest saame.»

Virkuse väitel on Trygg-Hansa hakanud pelgama Soome kindlustuskontserni Sampo tütarfirmat Eestis Sampo Kindlustus, kes on oma turuosa suurendanud Hansa Kindlustuse arvel. Seetõttu on Trygg-Hansa hakanud soovima Eesti Kindlustuse osaluse säilimist Hansa Kindlustuses, väitis Virkus.

Sampo oli kuni eelmise aasta lõpuni Hansa Kindlustuse üks aktsionäre 42protsendilise osalusega. Kuna aga Põhjamaade turul läksid kahe suure kindlustusseltsi teed lahku, müüs Sampo oma osaluse Hansa Kindlustuses Trygg-Hansale.

Hansa Kindlustus tegeleb peamiselt ettevõtete kindlustamisega, Eesti Kindlustusel on ettevõtete kindlustamine portfelli üks nõrgemaid osi.

Hetkel kuum