3. september 1996 kell 22:00

Ringkonnakohus tühistas Luunja pankroti

Ringkonnakohus leidis, et Tartu maakohtu 15. aprilli otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normide väära kohaldamise ja tõendite ebaõige hindamise tõttu. Ringkonnakohus tõdes, et pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja nõuet Luunja vastu arvestades ei ole tõendamist leidnud võlgniku suutmatus nõuet rahuldada.

Kohtunik Jerofejev leidis, et Tartu maakohtu otsuse tühistamiseks pole alust. Jerofejev tõdes, et kuigi Luunja tegevdirektoril Aare Leidikul puudusid nõuetekohased volitused esindada Luunjat maakohtus, võis kohus siiski asja arutada ja teha otsuse võlgniku kohalolekuta, sest võlgnik oli asja arutamisest ja kohast teadlik. Samuti jäi Jerofejev arvamuse juurde, et Luunjal on tõsiseid makseraskusi.

Kagu Petroolil on aega riigikohtusse kassatsioonikaebuse esitamiseks 30 päeva. Äripäeval ei õnnestunud eile õhtupoolikul saada ühendust ei Kagu Petrooli Tartu ega Põlva kontoriga. Kagu Petrooli esindav vandeadvokaat Uno Lõhmus naaseb Strasbourg'ist Euroopa inimõiguste kohtust, kus ta tegutseb kohtunikuna, alles täna. Luunja pankrotihaldur Indrek Uudeküll oli veendunud, et Kagu Petrool kaebab ringkonnakohtu edasi. «Muidu nad poleks ringkonnakohtusse tulnudki,» lisas ta. Kagu Petrool esitas Luunja vastu pankrotihagi 11. märtsil, nõudes 176 800 krooni.

Hetkel kuum