5. september 1996 kell 22:00

Kohtuvaidlus 250 000 liitri viina üle

Tolliametit kohtus esindav vandeadvokaat Jüri Leppik ütles, et Sodiko loogika põhjal võib hakata edukalt narkoäri ajama. «Kui toll uimastilasti kinni peab, tuleb läkitada taotlus kaup tagasi saata põhjusel, et see oli valesse sadamasse saadetud,» lausus Leppik.

Sodiko esindaja vandeadvokaat Aivar Ennok jälle leiab, et toll kiirutas pisut alkoholikonteinerite saatmisega Livikosse. Ehkki halduskohtu istungit on korduvalt edasi lükatud, on asi Ennoki sõnul praegu alles tõendite kogumise ja esitamise staadiumis.

Läinud aasta 7. septembril pandi Antverpenis kaubalaeva Kapten Konga peale muu hulgas 21 konteinerit, milles igaühes oli 18 000 liirit Rossia Vodkat või Royali piiritust. Eesti toll pidas kogu laadungi Tallinna sadamas kinni. Tehtud järelepärimistest selgus, et saatedokumentides märgitud kauba saajaid SRÜ riikides ei eksisteeri.

3. oktoobril 1995 jõudis tolliametisse faks, milles konteinerite vahendaja, Antverpenis tegutseva firma Falcon esindaja Ingrid De Mulder teatas, et tema alluvate hooletuse tõttu pandi 14 konteinerit valele laevale, mistõttu olevat nad Riia asemel ekslikult Tallinna sattunud. Samas paluti luba konteinerite tagasisaatmiseks Antverpeni. Saatedokumentide põhjal oli Falcon vaid ühe konteineri vahendaja.

Tänavu jaanuaris kirjutas Tallinna tolliinspektuuri juhataja Toomas Udu alla määrusele, millega otsustati 21 erikonfiskeeritud alkoholikonteinerit saata Livikosse töötlemisele, kuna kolme kuu jooksul ei ole õnnestunud kauba omanikku kindlaks teha. Liviko tootmisdirektor Urve Väli kinnitas, et tänase seisuga on 21 konteinerist 18 juba ümber töödeldud.

Tolliametisse pöördusid ka Belgias asuva tootjafirma Sodiko N. V. siinsed esindajad vandeadvokaadid Aivar Ennok ja Andres Gorkin, kes oma kirjades on väitnud, et 21 konteinerist kuulub 14 endiselt Sodikole põhjusel, et vahendajad pole alkoholi eest tasunud.

Tolliametit esindav Jüri Leppik viitab sellele, et enamikus saatedokumentides on selge märge kauba eest tasumise kohta enne tehasest väljasaatmist. Aivar Ennok kinnitab Sodiko seisukohta, et nemad pole raha saanud, mistõttu on nad ka omanikud.

Ennok ütles, et kui haldusvaidlus Sodiko jaoks edukalt lõpeb, järgneb sellele tsiviilhagi esitamine materiaalse nõudega. Seda enam, et tolli poolt konfiskeeritud alkohol on tänaseks juba ümber töödeldud. Asjatundjate arvates ulatub vaidlusaluse kaubakoguse maksumus jaehindades üle 10 miljoni krooni.

Tolliinspektuuri juhataja Toomas Udu avaldas imestus, et Tallinna halduskohus Sodiko kaebuse üldse menetlusse võttis. «Kaebus esitamise tähtaeg on ju ammu möödas,» nentis Udu.

Hetkel kuum