8. september 1996 kell 22:00

Riikliku metsapoliitika algvariandist

Eesti metsapoliitika algvariandist on viimasel ajal palju räägitud. Algvariandi avalik arutelu käivitus, kui materjal oli alles toores, kuid see on isegi tervitatav.

Mida varem hakatakse probleemiga tegelema, seda varem ühistele seisukohtadele jõutakse. Metsapoliitika on erinevaid huvigruppe arvesse võttev ühiskondlik kokkulepe.

Metsapoliitika koostajad ei ole kasutanud kuigi palju numbreid. Raske on ennustada, milliseid numbrinäitajaid saab kasutada ühes või teises metsandusvaldkonnas näiteks kahe aasta pärast. Mõningaid arve on nimetatud vaid keskkonna jaoks väga oluliste asjade kirjeldamisel.

Nii on metsade majandamise ja ökosüsteemide kaitse peatükis määratud kaks numbrit. Esiteks, rangelt kaitstavate metsamaade pindala peaks olema vähemalt 4% metsamaa pindalast. See tähendab, et ligikaudu 100 000 hektarit metsamaad on mõeldud ainult kaugelt vaatamiseks ja on kasutatavad vaid teadustegevuseks.

Kui kõik need metsad paikneksid näiteks Põlvamaal, ei oleks maakonna üheski metsas mingisugune muu inimtegevus lubatud. Õnneks jagunevad need alad suhteliselt ühtlaselt üle kogu Eestimaa. Ainult rahvusparkides võib mõne valla piires tekkida puutumatute metsade talutavuse piiril olev kontsentratsioon.

Teiseks, riigi metsapoliitika ei näe ette raiemahu suurenemist üle kaheksa miljoni tihumeetri aastas. Seda ka olukorras, kus puiduturg on soodne ja kõik metsaomanikud tahaksid nii väga metsa müüa.

Väita, et juba tuleval aastal võiksid raiemahud kaheksa miljoni tihumeetrini ulatuda, oleks pehmelt öeldes desinformeeriv.

Täna on ligi pooled metsad alles peremeheta ja raied seal piiratud ning kaheksa miljonit tihumeetrit ei tähenda üksnes männipalki ega kasepaberipuud.

Selle arvu sisse mahub ka noorte metsade hooldamisest tekkiv puit, mida saab kasutada peamiselt kütteks, varem raiumata jäänud üleseisnud haavad, kraavikallastel kasvanud lepad ja kõik muu selline puit, mis pole tööstuslikuks kasutuseks sobilik.

Miks on vaja metsapoliitikas deklareerida, et raiemaht ei tohi kaheksat miljonit tihumeetrit ületada?

See on vajalik eelkõige meie metsatööstuse mahtude prognoosimiseks ning võimalike investeerijate informeerimiseks. Investeerija peab täpselt teadma, kas meil on tooret piisavalt või mitte.

Mõned aastad tagasi ringles Eestis üks investeerimisprojekt, mis nägi ette suure paberitööstuse ja saeveskite keti rajamist. See oleks loonud ka hulgaliselt töökohti. Kuid Eesti metsadest ei oleks tulnud soovitud hulgal vajalikku sortimenti.

Pealegi tahtis investeerija saada riigi garantiina rendile 1,8 miljonit hektarit metsamaad. Seega oleks tulnud välja rentida lisaks riigimetsadele ka suur osa erametsi. Analoogiliste olukordade vältimiseks peab riik teadma oma tegelikke võimalusi.

Kaheksa miljonit tihumeetrit pole laest võetud arv. Selle taga on metsateadlaste ja metsakorraldajate hinnang, mis põhineb meie metsade tegeliku olukorra analüüsil.

Sõjajärgsel perioodil on Eesti metsade pindala kasvanud ligi poole võrra. Seetõttu moodustavad noored ja keskealised metsad meil 84%, valmivaid ja raieküpseid metsi on 16%. Aasta-aastalt metsade vanusestruktuur paraneb, seni vaid hapnikku tootnud metsad hakkavad andma ka puitu.

Sellega mittearvestamine viitab asjatundmatusele ja majandusliku mõtlemise puudumisele.

Me saame järk-järgult hakata kasutama metsi järjest suuremal pindalal, sellega kaasneb ka puidutootmise suurenemine.

1996. aasta 27. augustil ilmunud Äripäevas nr 147 on ära trükitud tabel, milles 1997. aasta raiemahuks prognoositakse kaheksa miljonit tihumeetrit ja märkusena on lisatud, et raiemahu ülempiiri kehtestab metsapoliitika.

See väide ei pea paika: metsapoliitika ei kehtesta suvalisi piiranguid, vaid konstateerib metsakorralduse materjalidele tuginedes tegelikku olukorda.

On selge, et kaheksa miljoni tihumeetrise raiemahuni jõudmine võtab aega. Lähiaastatel puudub meil selleks veel ka tehnika ja saadava puidu müügivõimalus.

Tahan loota, et alanud diskussioon metsapoliitika üle tuleb konstruktiivne. Lahmiv kriitika ei vii asja edasi.

Hetkel kuum