8. september 1996 kell 22:00

Salatsemisest

Möödunud kolmapäeval erastamisagentuuri nõukogu istungi järgsel briifingul teatati, et RASi Silmeti erastamise esimene voor lõppes kuuest konkureerinud pakkumusest kahe parima väljavalimisega ning erastamine jätkub teises voorus. Vaieldamatult oli see väga põnev informatsioon, kuid isiklikult minul, ja loodan, et paljudel, tekkis küsimusi -- kes need kaks õnnelikku on, kes on need neli väljalangejat?

Erastamisega kaasaskäivat seaduslikku salatsemist on siunatud protsessi käivitumisest alates. Saladused on vankumatult jäänud. Miks ei võinud agentuuri nõukogu liikmed kolmapäevasel briifingul öelda, et valitud kaks olid paremad ühel või teisel põhjusel.

Nüüd aga, otsides pädevates ringkondades infoleket, rahuldamaks oma uudishimu, pean olema rahul anonüümsete, väga anonüümsete ja mõttetult anonüümsete allikate informatsiooniga ning uskuma, et tõesti osalevad Silmeti erastamise teises etapis Magnum Grupi ja Toomas Waldini ning naftaärimees Nikolai Jugantsovi juhitava konsortsiumi pakkumused.

Muide kaheetapiline erastamine kutsuti ellu eesmärgiga uurida põhjalikumalt pakkujate tausta. Leian, et ajakirjandusele oleks see huvipakkuv töömaa ning agentuurile tuleks ehk kasuks oma töötajate kogutud infole lisaks alternatiivne vihje meediaväljaandest.

Olen veendunud, et erastamisagentuuri nõukogu langetatud otsuste selgesõnaline põhjendamine ja protsessi ümbritseva konfidentsiaalsuse vähendamine mõistusepäraseks ei vähenda omandireformi läbiviimise kiirust, ehkki just seda on salatsemise õigustuseks tavaliselt alla kriipsutatud. Salatsemise ning vastuse andmisest möödahiilimise tõttu koondub põhitähelepanu tahes või tahtmata agentuuri ja nõukogu tausta uurimisele.

Hetkel kuum