11. september 1996 kell 22:00

Halduskogu on isegi vähe kritiseeritud

Kuna Tallinna kesklinnas on õnnestunud maa omanikuks saada ainult mõnel üksikul firmal, siis leiab Äripäev, et kesklinna halduskogu tegevust on seni liiga vähe kritiseeritud.

Toimetus on ja jääb ka edaspidi seisukohale, et maa erastamine juriidilistele isikutele peab toimuma kehtivate seaduste alusel. Kui seaduse looja peab vajalikuks võimaldada juriidilistel isikutel erastada maad erastamisväärtpaberite eest, siis peab seda ka järgima Tallinna kesklinna halduskogu.

Kesklinna halduskogu on oma praeguse tegevusega maa erastamisel loonud soodsa pinnase korruptsiooni levikuks, sest maa erastamisest keeldumisel ei lähtu halduskogu kehtivatest seadustest.

Toimetus ei saa kuidagi heaks kiita, et halduskogu võtab endale volituse otsustada seaduse täitmise ja mittetäitmise üle. Imelik on asi ka seetõttu, et tegemist pole mitte omavalitsusele kuuluva maaga, vaid riigi omanduses oleva maaga.

Halduskogu tegevus maa erastamisel pärsib ettevõtetevahelist ausat konkurentsi, sest osadele firmadele on lubatud maad erastada, teistel aga mitte.

Kui halduskogu otsustab, et maa erastamine erastamisväärtpaberite eest on vale, siis tuleks sellest seisukohast lähtuda kõigi maa erastamist taotlenud firmade puhul ja seda mitte ainult Tallinna kesklinnas, vaid kogu Eestis.

Maa erastamisest keeldumist ei saa põhjendada maa madala hinnaga või ettevõtte kuulumisega väliskapitalile. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on aidata kaasa linna arengule.

Äripäeva arvates sõltub linna areng linnas tegutsevate ettevõtete arengust. Peamine ettevõtlust pärssiv tegur on praegu maareformi venimine, mida soodustab kesklinna halduskogu tegevus. Täpsemalt, linnaosa juhtide väärastunud tahe.

Hetkel kuum