15. september 1996 kell 22:00

Võhma omanik AF Pärnu müüb vara

Pankrotihaldur Aivar Leismanni sõnul on müüa jäänud veel vaid Võhma lihakombinaat ise ning põllutöömasinaid.

Leismann ütles, et kaks suuremat lehmalauta ostsid ära ümberkaudsed talunikud. Kilksama laut läks talunik Aare Krappile miljoni ning Urge laut talunik Kalju Tohtile 1,1 miljoni krooni eest. Kummaski laudas oli loomi 500.

Pankrotihalduri sõnutsi oleks olnud halvim, kui suurlautadele poleks ostjat leidunud ning seetõttu oleks pidanud loomad tapamajja saatma.

Veidi varem ostis jõusöödakontsentraatide müügi ja seakasvatusega tegelev AS Pomes 50 000 krooni eest AF Pärnu viljakuivati, milles ettevõte plaanib juba sellel aastal avada jõusöödatehase.

Samuti on pankrotihaldur müünud 350 000 krooniga AF Pärnu masinatöökojad ASile BTT. «Seda võiks pidada küllatki õnnestunud müügiks, kuna objektid on käigus,» märkis Leismann.

ASi AF Pärnu finantsdirektor Milvi Laanepõld ütles, et sõlmimisel on ka leping Saugas asuva kaubanduskeskuse müümiseks rohkem kui 500 000 krooni eest. Samuti on müügis 2000tonnised kütusemahutid, millele aga soovijat pole leitud.

Aivar Leismann lausus, et lähiajal pannakse taas ajalehtedesse Võhma lihakombinaadi müügikuulutused. Kui tervikvarale ostjat ei leidu, siis ollakse valmis kombinaati osadena müüma. «Üksikutele osadele on lihakombinaadis ka juba praegu huvilised olemas,» möönis ta.

Tänavu mais pankrotistunud ASile AF Pärnu esitati võlanõudeid 19,7 miljoni krooni eest.

Peamine võlausaldaja oli Eesti Ühispank, kes laenas AF Pärnule 1994. aastal kombinaadi ostmiseks ligi kümme miljonit krooni ning kellele on ettevõtte varad panditud.

Hetkel kuum