16. september 1996 kell 22:00

Suursaadik arvustab, minister otsib lahendust

Suursaadiku arvates takistab kahe riigi suhete arengut see, et Läti ei soovi kehtestada viisavaba rezhiimi Venemaa ja teiste riikidega. Peale selle esitas Läti seim augustis vastuvõetud okupatsioonideklaratsioonis Venemaale territoriaalseid nõudmisi.

Suursaadik juhtis tähelepanu asjaolule, et «tootjavaenulik olukord Lätis» takistab Venemaa investeeringute sissevoolu riiki. «Meie ärile pole siin esialgu kohta,» ütles Rannihh. Sellest annab tema väitel tunnistust olukord Lukoili ja Gazpromiga, kes varustavad Lätit sajaprotsendiliselt gaasiga, kuid kellele pakutakse Latvijas Gaze erastamisel vaid 16 protsenti aktsiatest.

Rannihh märkis, et Venemaa on omapoolsed kohustused täitnud -- viinud väed kiirendatud korras välja ja teinud kõik endast sõltuva, et «luua uus õhkkond» kahe maa suhetes.

Eelmise nädala lõpul külastas Lätit Venemaa transpordiminister Anatoli Zaitsev, kes kirjutas koos Läti transpordiministri Vilis Krishtopansiga alla ministeeriumidevahelise ühise töökomisjoni loomise protokollile.

Uue koostööorgani eesmärk on lahendada transiitveoste piiriületuse, tariifide ning Läti Moskva-suunalise raudtee arengu probleemid.

Üks olulisemaid küsimusi on Venemaa raudteetariifide tõstmine alates 1. septembrist Eesti ja Läti suunas minevatele transiitveostele. Läti andmetel väheneb selle tagajärjel juba septembris transiitvedude maht enam kui 10 protsenti. Et mitte kaotada metalliveoseid, on Lätil tulnud alandada raudteetariifi ühe dollari võrra tonni kohta.

Ministrid jõudsid arusaamisele, et osa strateegiliste veoste tariifid tuleb kehtestada ühiselt. See tähendab, et kehtestatakse konkreetsete kaubaveotariifide ülemmäär, ning hiljem otsustatakse, kuidas see summa poolte vahel jaguneb.

Ehkki kahe riigi transpordiministrite mitteametlik kohtumine toimus «diplomaatiliselt keerulisel ajal», olid nad selle tulemustega rahul. Nad pidasid ebaloomulikuks senist olukorda, kus Soome transpordiminister kohtub oma Vene kolleegiga kolm korda aastas, Läti oma aga mitte kordagi. ITAR-TASS-ETA-B&B

Hetkel kuum