16. september 1996 kell 22:00

Vaidlus sadamapiirkonna üle jätkub

Linnavalitsust esindav vandeadvokaat Liina Linsi, TSM Investeeringute esindaja vandeadvokaat Üllar Talviste ning advokaadibürood Heta ja ASi Nord Projekt esindav vandeadvokaat Kaido Pihlakas esitasid eile Tallinna halduskohtu eelistungil taotluse lõpetada Kodumajagrupi ASi kaebuse menetlemine. Nad tõid taotluse esitamisel põhjuseks, et linnavalitsus tühistas 6. septembril vaidlusaluse protokollilise otsuse.

«Kuidas on võimalik uuesti läbi vaadata juba tühistatud otsust?» küsis Talviste.

Kodumajagruppi esindav vandeadvokaat Jüri Raidla kinnitas, et 16. augusti protokollilisest otsusest tuleneb otseselt linnavalitsuse 6. septembri korraldus, mis tunnistas Tallinna sadamapiirkonna hoonestuse ideekonkursi võitjaks TSM Investeeringud ja millest lähtuvalt sõlmiti nädal hiljem operaatorleping sadamaala arendamise õiguste ja kohustustega.

Jüri Raidla meelest on linnavalitsus operaatorlepingu sõlmimisega ületanud volitusi. Sellest lähtuvalt on Kodumajagrupi AS esitanud halduskohtule kaebuse ka selle lepingu sõlmimise aluseks olnud linnavalitsuse 6. septembri korralduse tühistamiseks.

Kohus otsustas eile Kodumajagrupi kaks kaebust liita ning need tulevad arutusele 25. oktoobril. Samas otsustas kohus välja nõuda operaatorlepingu väljavõtte, et selgitada, millisel õiguslikul alusel leping sõlmiti.

Lepingut ennast pidas vandeadvokaat Üllar Talviste konfidentsiaalseks.

Hetkel kuum