22. september 1996 kell 22:00

Tippjuhtide palk

Palga suurus sõltub sellest, kui kõrgel juhtimisastmel inimene paikneb ja milline on üldine juhtide palgapoliitika. Tippjuhi palgatasemele mõjuvad peamiselt kaks vastupidise suunaga jõudu. Esiteks mõjutab seda ettevõtte suurus ja teiseks juhi staatus: kas ta on palgatud (n-ö karjäärijuht) või ettevõtja (aktsionär või omanik). Kui ettevõtte suurus kasvatab ka tippjuhi palka, siis omanikuks olemine pärsib palkade diferentseerimist ettevõttes: ettevõtjast juht ei taha tööga teenitud raha ilmselt palgana välja võtta. Selline kasinus palgakuludes oleks inflatsiooni kannustava palgatõusu tingimustes progressiivne, kui sellega ei kaasneks juhtkonna teiste liikmete madalam palgatase. Kuna sel tasemel on reeglina palgalised juhid, on oht, et pärast juhtimiskogemuste omandamist lähevad nad oma tööjõudu mujale pakkuma.

Hetkel kuum