23. september 1996 kell 22:00

Reeglid juhtidele Venemaa vedudel

Venemaa tollikoodeksi järgi vastutab kauba dokumentide ja kauba tollile ülevaatuseks esitamise eest autojuht. Tollikoodeksi nõuete mittetäitmise eest määratakse adminstratiivkaristus (rahatrahav on 50% kauba tolliväärtusest) ja autotranspordivahendit võidakse tagatisena kinni hoida kuni trahvisumma tasumiseni. Veofirmad ongi tihti hädas Venemaa tolliga. Arusaamatuste vähendamiseks on Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon välja töötanud reeglid autojuhtidele.

Veose teostamiseks Venemaale peavad olema tollidokument (TIR-vihik või tollitransiididokument) ja CMR-saateleht. Tollidokumendid esitatakse Eesti tollipunktis Eestist väljasõidul. Juhul, kui vedu ei teostata TIRiga on vedude teostamiseks Venemaa territooriumil vajalik vorm VDT ehk sisetransiididokument. Seda vormi on võimalik saada vene tollitöötajatelt piiripunktis. Dokumendi täidab kas tollitöötaja, kauba deklareerija või vedaja. Vajalik on ka faktuurarve (koopia) vene või inglise keeles, kui selle andmed puuduvad teistes dokumentides.

Nõutav on ka kauba saaja poolt tollile esitatav tolli- ja aktsiisimaksu tasumise garantiikohustise originaal, mille on kinnitanud sihtpunkti tolliamet. Seda võib asendada ka kesktolli telefaks, mis on saadetud piiritollile, või kviitung tollimaksude tasumise kohta. Garantiikohustis on soovitav esitada piiripunkti kaubavedu ennetavalt. Neid dokumenti pole vaja, kui vedu toimub TIRiga.

Toiduainete ja teiste laiatarbekaupade puhul on vajalik tõend kauba ohutuse kohta (veterinaar- või radioaktiivsustõend).

Enne Eestist lahkumist tuleb kontrollida, et dokumentidel oleks lähtetolli pitsat.

Tollipunktis saab tagasi vormi VDT teise ja kolmanda lehe. Tollitöötajalt tuleb nõuda, et ta märgiks VDT alaossa kauba sihtkoha tollipunkti nimetuse koos aadressiga. Sinna tuleb vedajal ka suunduda.

Autojuhil on keelatud, välja arvatud tollipunktis, loovutada kellele tahes TIR-märkmikku, CMR- saatelehte või VDT-vormi. Koorma mahalaadimist võib alustada alles pärast ettenähtud tolliülevaatuse toimumist ja ametlike tollipitsatite ning tolliametniku isikliku pitsati panemist CMR-saatelehele ja vormile VDT. Endale tuleb paluda VDT- vormi kolmas leht, mida läheb vaja tagasiteel.

Tagasiteel kontrollivad tolliametnikud Venemaa piiril pitsatite olemasolu CMR-saatelehel ja vormil VDT, samuti jätavad nad endale pitsatitega kolmanda lehe vormist VDT.

Kõigile dokumentidele võib alla kirjutada alles pärast nende sisuga tutvumist.

Kui tekib kahtlus, et mõne dokumendi sisust ei saanud õigesti aru, tuleb teha märge «ei saa aru venekeelsest tekstist».

Hetkel kuum