26. september 1996 kell 22:00

Maailmamajandus jätkab tõusujoonel

Maailma majandus kasvab IMFi prognoosi kohaselt tänavu 3,8 ning 1997. a 4,1 protsenti, kõrvutatuna 3,5 protsendiga 1995. aastal. Kiire kasvu taga on eelkõige Ida-Euroopa ning endise NSV Liidu vabariikide elavnev majandus, samas võivad tagasilöögid majanduse reformimisel tõusu pärssida.

Arengumaade majanduskasv alaneb tänavuselt 6,3 protsendilt 6,2 protsendile, edestades aga märgatavalt tööstusriikidele eelolevateks aastateks prognoositavat 2,5protsendilist tõusu. Suure seitsmiku riikidest peaks kasvutempo kiirenema Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas, kuid aeglustuma USAs ja Jaapanis.

Pärast IMFi viimase maailmamajanduse aruande avaldamist tänavu mais on fond nelja G7 riigi kasvuprognoose alandanud. Suurimad parandused puudutavad Saksamaad, kus tuleva aasta kasvuprognoosi on kolmelt protsendilt alandatud 2,4-le.

Majanduskasv Euroopa Liidus peaks tänavu kiirenema 1,6 ning 1997. a 2,5 protsenti. Samas hoiatab IMF, et tulemus võib osutuda prognoositust nõrgemaks, kuna valitsused piiravad laenuvõtmist, et täita ühisrahale ülemineku kriteeriumid.

Valitsuslaenude piiramine on majanduskasvu aeglustanud eelkõige Prantsusmaal, järgmise aasta kasvuprognoos on 2,4 protsenti. Samas hoiatab IMF, et riik vajab põhjapanevaid fiskaal- ja tööturu reforme, et panna alus majanduskasvule, mis ei too kaasa inflatsioonilise surve suurenemist.

Eriti märkimisväärne on majanduse elavnemine nn kasvavatel turgudel, ehkki muret tuntakse mõne Aasia riigi majanduse ülekuumenemise üle. Aasia majanduskasvu pidurdumise korvab kasvu kiirenemine Mehhikos, Argentinas ja Aafrikas.

Kevadise prognoosiga võrreldes on IMF tõstnud Aafrika kasvuprognoosi 4,5 protsendilt 5 protsendile, alandanud aga Ladina-Ameerika, Aasia ja Lähis-Ida kasvuprognoosi.

Arenevatest riikidest läheb paremini neil, kes on piiranud valitsuse laenutegevust ning suunanud jõupingutused erasektori arendamisele. Kõige edutumad on riigid, kus eelarvet koormab kahjumit tootvate riigiettevõtete toetamine ning kus majandus oli jätkuvalt riigi kontrolli all.

Venemaale prognoosib IMF tulevaks aastaks majanduse elavnemist, kuid Moskval tuleb jätkata reforme ning parandada maksutulude laekumist. Tootmine peaks stabiliseeruma ka Ukrainas ja Kasahstanis.

Fond prognoosib üleminekumajandusega riikidele perspektiivis 4--5protsendilist majanduskasvu. Neile riikidele tuleb kasuks kõrge haridustase, samas kui elanikkonna vananemine ning tööjõu stagneerumine raskendavad säästude akumuleerimist investeeringute finantseerimiseks. FT-REUTER

Hetkel kuum