13. oktoober 1996 kell 22:00

Pant on kindel lepingu tagatis

Lepingu üks varaline tagatis on pant. Kui võlgnik lepingut ei täida, saab kreeditor panditud asja, väärtpaberi või muu varalise õiguse.

Pandi plussid kreeditori seisukohast:

- pandiga tagatud nõue on eelistatum kui kõik teisd nõuded;

- turuväärtust omava asja või varalise õiguse reaalne eksisteerimine;

- registrisse kantud asjade või varaliste õiguste puhul on võimalik saada teavet eelnevalt sõlmitud pandilepingute kohta;

- pandiga saab tagada ka tulevikus tekkida võivat või tingimuslikku nõuet;

- kinnispanti saab võõrandada, pantida.

Miinused kreeditori seisukohast:

- tagatise realiseerimise võimalus sõltub turusituatsioonist;

- tagatise realiseerimine on suhteliselt kulukas ja aeganõudev;

- puudub kindlus asja hävimise, riknemise (kui pole kindlustatud) või väärtuse vähenemise suhtes;

- lepingu mittetäitmisel ei lähe pandi ese automaatselt kreeditori omandusse, vaid realiseeritakse avalikul enampakkumisel.

Hetkel kuum