20. oktoober 1996 kell 22:00

Kas peate õigeks töötajatele preemia maksmist?

Kindlasti pean. Selge on see, et preemia peab olema sõltuv töö tulemustest. Omaette küsimus, kuidas töö tulemust on võimalik hinnata või mõõta. Eri valdkondades ja erinevatel töödel on see erinev. Mõnes kohas ei ole tööd võimalik konkreetselt määratleda.

Preemiat võiks põhimõtteliselt maksta igas kuus, see peaks sõltuma ka aastalõpu töötulemustest.

Meil on nii, et on arvestuslikult välja toodud kolme kuu töö tulemused ja järgmine kolm kuud maksame preemiat nende tulemuste põhjal -- sõltumata sellest, kas oleme pluss- või miinuspoolel. Kui töötulemused osutusid väiksemaks, siis on töötaja saanud preemiat rohkem, kui oleks pidanud saama. Samal ajal me mingit tagasiarvestust ei tee. Järgmise kolme kuu põhjal kehtestame uue preemiasüsteemi, viime koefitsiendi või summa teiseks.

Kuu on liiga lühike aeg, et ettevõtte kui terviku tööd ja tulemusi hinnata, selleks on ikka aasta või poolaasta.

Pean, kui nad on selle ära teeninud. Preemiate maksmine sõltub meil kollektiivi tulemist --palka peab kindlasti maksma, preemiat võib maksta, võib ka mitte maksta. Praegu maksame preemiat kaks korda aastas. Otsus tehakse kollektiivselt: allüksuste juhid määravad selle oma alluvatele.

Meie maksame preemiaid käibe kasvu pealt. Siiani on kõik saanud lisa ja keegi pole ainult põhipalgale jäänud. Meil on palgafond käibest eraldi arvestatud -- mitu protsenti see tohib olla. Muidugi teeme korrektiive: kuna suvekuudel on langus, peab talvel natukene rasvakest varuma, et inimestel sissetulek oluliselt ei langeks.

Preemiat tuleb maksta nii palju kui vajalik, kuid nii vähe kui võimalik -- see on natuke küüniline.

Meil koosneb palk kahest osast. Üks on põhipalk, teine osa koosneb preemiast, mida antakse eriti heade töötulemuste eest.

Kui inimene töötab kuu aega laitmatult, siis ta saab selle osa sajaprotsendiliselt kätte. Ta teab preemia suurust, kuid teab ka seda, et saab selle vaid siis, kui täidab kõiki nõudmisi, mis on töölepingus ette nähtud.

Preemiat oleme vähendanud siiski vaid väga tõsistel põhjustel.

Lisaks sellele on meil toetused kooliminevate vanemate lastele, mida maksame igal aastal enne septembrit. See on igal aastal erineva suurusega, kuid suurusjärk on sama. Veel on meil jõulupreemia. See pole küll ühe kuupalga ulatuses, vaid on väiksem.

Me oleme preemiate maksmisega pidevalt arvestanud, see suurusjärk on varem teada, vastavalt sellele saab palgafondi planeerida.

Hetkel kuum