4. november 1996 kell 22:00

Autofirma kulude vähendamine remonditööde arvel

Üha tiheneva konkurentsi tõttu on veofirmad sunnitud kulusid radikaalselt vähendama. Sellega seoses kerkib ka küsimus, kuidas piirata remondikulusid. Autofirmal võib tekkida soov ennast sellest kulukategooriast eraldada ja lasta oma autosid võõrtöökodades remontida. Strateegiliselt on ilmselt õige keskenduda oma põhitegevusele, st vedamisele, kuid vaatamata sellele, tuleb enne oma remondikoja sulgemist hoolikalt kalkuleerida, kas võõrremondi kasutamine omast kallimaks ei osutu.

Make or buy-otsuse langetamiseks tuleb täpselt analüüsida nii oma töökoja tootmisvõimsust kui ka majanduslikkust.

Selleks on vaja:

- saada täpne ülevaade töödest, mida oma remonditöökojas tehakse: alates lihtsast õlivahetusest ja lõpetades keeruliste mootori remontidega;

teha kindlaks kõige sagedamini tehtavad hooldustoimingud ning nendele kuluv aeg;

saada ülevaade kõigist remonditöökojaga seotud kuludest, sh personali-, rendi-, energia-, intressi-, kindlustus- jm kulud. Kui on teada oma töökoja kogukulud, on võimalik arvutada töökoja töötunni hind ja jagada kogukulud töötundide arvuga.Hakates võrdlema oma töökoja kulusid võõrtöö kuludega, tuleb olla ettevaatlik. On küsitav, kas oma töötajad teevad töö ära sama ajaga, millega spetsialiseerunud remondifirmad. Sellepärast tuleb võrrelda lisaks kuludele ka konkreetse töö tegemiseks kuluvat aega. Praktika näitab, et võõrfirmade töötajad teevad sama töö ära tunduvalt kiiremini kui oma remondimehed. Põhjus -- võõrtellimuse korral määratakse iga tellimuse puhul remondiajad ette ära.Esimesel pilgul töötab oma töökoda majanduslikult edukalt, sest töö- ja kohalolekutunnid on peaaegu võrdsed ning seega on tööjõud täielikult hõivatud. Tegelikkuses on tootlikkus oluliselt madalam. Olgu see tingitud siis vähesest motivatsioonist või oskusteabe puudumisest. Olgugi, et kalkulatsioonid näitavad oma töökoja kulusid väiksematena, kui see oleks tööd teistelt tellides, võivad oma töötajate enamkulutatud tunnid viia tegelikult suurematele kuludele.Võõrfirma remonditeenuse kasutamise kahjuks räägivad remonti vajava auto töökotta ja tagasitoimetamise, autojuhi äratoomise ja taas kohaleviimise, auto vea diagnoosi, tellimuse esitamise, tehtud remondi kontrolli, esitatud arvete kontrolli ja raamatupidamises kirjendamise kulud.Kokkuvõtteks: otsust oma töökoja poolt või vastu ei saa keegi ettevõtja eest vastu võtta, kuna tingimused on iga ettevõtte jaoks liialt erinevad.Praegustes oludes võib soovitada ettevõtte sisearvestuses remondiüksuse kui eraldi kasumikeskuse loomist ja iseseisvate firmade vaheliste suhete «mängimist». Sellise arvestuse puhul peaksid välja tulema olulisemad kitsaskohad ja kokkuhoiuvõimalused. Samas on sisearvestuslikult iseseisval autovedude osakonnal võimalik võrrelda oma remonditöökoja hinna ja kvaliteedi suhet konkurentide omaga.Samuti oleks õige tellida kulukamad remonditööd spetsialiseerunud firmalt ja lihtsamad tööd teha ise.

Hetkel kuum