7. november 1996 kell 22:00

Eestimaalased eelistavad reklaami ETVs loamaksule

Eestlastest pooldab reklaami ETV rahastamise viisina kindlat 48% ja mitte-eestlastest 43%. 29% küsitletutest leidis, et ETV rahastamise viisiks võiks olla pigem reklaam kui loamaks. Seejuures oli eestlaste hulgas loamaksu pooldajaid mõnevõrra rohkem kui mitte-eestlaste hulgas. Kindlat pooldas loamaksu kehtestamist vaid 6% küsitletutest. See protsent oli võrdne nii eestlaste kui mitte-eestlaste hulgas.

Kultuuriministeeriumile on tehtud ülesandeks moodustada käesoleva aasta novembris komisjon, mis hakkab arutama kehtiva ringhäälinguseaduse muutmist. Sellega seoses on kavas üle vaadata ka ETV finantseerimise allikad.

Praeguse ringhäälinguseaduse kohaselt finantseeritakse ETVd riigieelarvest ning reklaami eetriaja müügist. Erakanalite juhid ning ringhäälingunõukogu on avaldanud arvamust, et avalik-õiguslikku telekanalit ei peaks Eestis finantseeritama mitte reklaamist, vaid loamaksust.

Pidades silmas riigikogu majanduskomisjoni poolt ettevalmistatud reklaamiseaduse eelnõu, küsis Saar Poll arvamust ka selle kohta, milliste toodete reklaam tuleks Eestis elanike arvates keelustada.

65% küsitletutest leidis, et üldse ei tohiks reklaamida sigarette. Peaaegu samavõrra (63%) leidus neid, kes olid seisukohal, et reklaamida ei tohiks üldse ka kangeid alkohoolseid jooke. Veinide reklaamimise keelustamise poolt oli 42% küsitletud Eesti elanikest ning õlle reklaami keelustamise poolt 34% küsitletutest.

Hetkel kuum