20. november 1996 kell 22:00

P/E suhte kasutamisest aktsia hindamisel

Kaks aastat tagasi arvestati Eestis aktsiate hinda nii: ettevõtte viimase avalikustatud kasumi põhjal rehkendati välja puhaskasum ühe aktsia kohta ja korrutati see nelja või viiega. Hiljem on turg muutunud kavalamaks ning viimase teadaoleva kasumi asemel on hakatud kasutama järgmiseks aastaks prognoositavat kasumit. See on küll samm edasi, kuid tegelikult hinnatakse aktsiat endiselt ikkagi selle järgi, kui palju oleks firmast võimalik kohe järgmisel aastal kasumit välja kantida, ignoreerides nii täielikult ettevõtete erinevaid riske ning arengupotentsiaale pikemas perspektiivis.

Selle metoodika leviku tõttu on Eesti turul alahinnatud just need ettevõtted, millel on küll suur potentsiaal, kuid mille kasumi kasvu on oodata alles mõne aasta pärast. Samal põhjusel on ülehinnatud need ettevõtted, kellel õnnestub asjaolude soodsa kokkulangemise tulemusel teenida ühel aastal erakordselt suurt kasumit.

P/E meetodil on üks oluline puudus -- teda saab rakendada vaid väga üksikutel erijuhtudel. Ja põhjus on lihtne. Nimelt annab aktsia tema omanikule õiguse tulevikus toimuvatele rahavoogudele ning ettevõtte eelnevate perioodide kasum on tähtis vaid niivõrd, kuivõrd ta aitab ennustada firma käekäiku tulevikus. Seega kõlbab P/E suhtearv vaid väga stabiilsete või siis ühtlaselt kasvavate ja väljakujunenud turuosaga ettevõtete hindamiseks. Arvestades Eesti majanduse kiiret arengut ning turuosade pidevaid muutusi, ei ole sellistele nõuetele vastavaid ettevõtteid Eestis aga kuigi palju. Mõningate mööndustega võiks ehk P/E suhet kasutada väljakujunenud turul tegutseva Saku õlletehase iseloomustamiseks.

Hoopis lubamatu on aga meie ajakirjanduses levinud P/E suhte kasutamine eri majandusharudesse kuuluvate aktsiate võrdlemiseks. Näiteks USA aktsiaturul on läbi aegade olnud kõige stabiilsemad elektrijaamade ning telefonikompaniide aktsiad. Selliste ettevõtete P/E kõigub keskmiselt kusagil 10 ja 12 vahel. Samas on kõrgtehnoloogiaga tegelevate suhteliselt noorte ning agressiivselt oma turgu laiendavate ettevõtete (nt Intel, Microsoft jms) P/E sageli tunduvalt üle 20! Vaatamata P/E suurele erinevusele ei torma aga investorid ummisjalu Inteli aktsiaid müüma.

Ülalkirjeldatud tendents on ratsionaalsemate välisinvestorite saabumise tõttu hakanud tasapisi ilmnema ka Eestis. Väärtpaberiturgu jälgiv lugeja on kindlasti märganud, et mõningate ettevõtete P/E suhtarvud on millegipärast suuremad kui teistel. Saab näidata, et P/E suhe on seda kõrgem, mida suurem on ettevõtte oodatud kasv. Teiseks, kuna investorid nõuavad riskantse äri puhul suuremat kasumit, siis on P/E seda madalam, mida riskantsemat äri firma ajab.

Samuti sõltub aktsia kasumi ja hinna suhe intressimääradest majanduses tervikuna. Kui riigis intressimäärad langevad, siis võib oodata ka P/E suhtarvude suurenemist. Heaks näiteks on Jaapani ning USA aktsiaturud. Kuna intressimäärad on Jaapanis mitu korda madalamad kui USAs, siis on ka P/E suhtarvud Jaapanis mitmeid kordi kõrgemad, ulatudes sageli 50ni ja kõrgemalegi. Kasvupotentsiaal on tunduvalt olulisem

Ettevõtte pikaajalise kasvupotentsiaali hindamine on aktsia hinna määramise seisukohalt tunduvalt olulisem kui seda on järgmise aasta kasum ning kui tahes kavalalt arvutatud P/E suhe. Juba kasvuootuste suurenemine ühe protsendi võrra võib põhjustada väga suure hinnatõusu. Kasumit ning selle muutusi tuleks seetõttu eelkõige vaadelda kui signaali, mis kinnitab või lükkab ümber turu ootusi konkreetse ettevõtte pikaajalise kasvupotentsiaali realiseerumise osas.

Kuna ka samasse majandusharusse kuuluvatel firmadel võib olla väga erinev arengupotentsiaal ning ka erinev riskantsus (nt erineva finantsvõimenduse tõttu), siis tuleks isegi näiliselt sarnaste ettevõtete hindamisel olla P/E kasutamisel äärmiselt ettevaatlik. Eesti oludes võib näiteks ahvatlevana tunduda viie börsil noteeritud panga aktsiate võrdlemine. Lähemal vaatlusel aga selgub, et tegemist on küllaltki erinevate äriplaanidega, mis peaks igale ratsionaalsele investorile olema hoiatuseks, et mehaaniliselt P/E metoodika rakendamisel võivad tema rahakotile olla kurvad tagajärjed.

Hetkel kuum