25. november 1996 kell 22:00

Lipstok likvideeris maakondade talitused

Kadaniku sõnul oli talituste likvideerimise peapõhjus vähenenud töökoormus.

Viljandi maavanema Helir-Valdor Seederi sõnul ei too talituse kaotamine kaasa suuri probleeme, sest Viljandimaal on erastamine valdavalt lõpule viidud. Jäänud on erastamisjäägid ning erastatud ettevõtete alune maa. Infrastruktuuride erastamine on riiklik probleem ning neid küsimusi ei olegi võimalik käsitleda ühte või teist maakonda eraldi silmas pidades, ütles Seeder. Olulisemaks pidas Seeder infobaasi kättesaamist, sest maade ja varade munitsipaliseerimisega tegeles Viljandimaal erastamisagentuur. Infobaas aitaks lahendada pisiküsimusi kohapeal, lisas Seeder.

Küsimus, kas viljandlased hakkavad edaspidi käima Tartus või Tallinnas, on veel selgitamata. Ideaalne on, et inimene saab oma asjad ajada ühes kohas, ütles Seeder.

Tartu maavanema Jaan Õunapuu hinnangul oli Lõuna-Eesti osas lahendamist vajavate otsuste hulk tervikuna väike. Põhitöö on Tallinnas, lisas Õunapuu. Küsimusele, kas piirkonna inimesed peavad oma probleemidega pöörduma Tartusse, Tallinna või Järvamaale, maavanem vastata ei osanud.

Vabariigi valitsuse seadus näeb ette, et riigiasutuste töö koordineerimine, ühe asutuse likvideerimine ja teise loomine toimub maavanema kooskõlastusel. Seda pole erastamisagentuur teinud, lisas Õunapuu. Ka Järva maavanema Arvo Sarapuu hinnangul on side maavanemate ja erastamisagentuuri vahel õhuke.

Seoses talituste likvideerimisega ei jää ükski maakond teenindamata ning lahkarvamuste puhul on kliendil alati võimalus tulla Tallinnasse oma probleeme lahendama, ütles Marko Kadanik.

Hetkel kuum