8. detsember 1996 kell 22:00

Palgaerinevus kasvab

Palk

Aasta lõpp on juhtidele sobiv aeg, et kohtuda kolleegide ja alluvatega, et analüüsida ja hinnata möödunud aasta tööd ning püstitada uusi eesmärke. Aastavahetusel vaadatakse sageli üle ka töötajate töötasu, mis ei tähenda, et palk peaks kõikides firmades tõusma. Kui analüüsi tulemusena selgub, et töötulemused on olnud loodetust kehvemad, võib palk ka langeda. Kaheosalise palgasüsteemiga firmades, kus töötasu koosneb põhipalgast ja boonusest, võib suureneda põhipalga osakaal, kusjuures töötaja sissetulek ei pruugi oluliselt muutuda. Hästitasustatud firmades prognoosin järgmiseks aastaks palgatõusu 10--15%. Madalama palgatasemega edukates ettevõtetes võib see olla suurem. Jätkub palkade diferentseerumine, kusjuures suureneb sama ala spetsialistide palkade erinevus regiooniti ja eri tegevusvaldkondades.

Hetkel kuum