10. detsember 1996 kell 22:00

Lepe jäi saavutamata

Euroopa Liit (EL) tahab niinimetatud stabiilsuspaktiga tagada, et ükski riik ei saaks lõdva eelarvepoliitikaga tulevast Euroopa majandus- ja valuutaliitu (EMU) ohtu seada. Paraku on tugevast Saksa margast loobuva Saksamaa nõudmised EMU nõuete rikkujate karistamisel nii karmid, et enamik ELi liikmesriike ja nende hulgas ka Prantsusmaa ei taha nendega nõustuda.

Nüüd siis, paar päeva enne ELi tippkohtumist, ei õnnestunud Jacques Chiracil järjekordselt Kohli veenda, kuid mõlemad kinnitasid, et rahandusministrid jätkavad allesjäänud paari päeva jooksul Dublinis seisukohtade ühtlustamist.

Sakslaste kartused sõnastas Nürnbergi kohtumisel osalenud peaminister Alain Juppé järgmiselt: «Osa sakslasi kardab, et eurost tuleb kehvem raha, kui on Saksa mark, seetõttu püüavad nad kõike üle kindlustada. Minu veendumuse kohaselt saab seda hirmu hajutada üksnes usaldust süvendavate abinõudega, mitte liiga jäikade mehhanismidega.»

Saksamaa nõuab väga täpseid definitsioone, mis määratleksid ära ajutised ja ebatavalised põhjused, misjuhul tohiks valuutaliidu liikmesriigi eelarvepuudujääk ületada 3% sisemajanduse kogutoodangust (SKT), nii et nad ei pea trahvi maksma.

Saksamaa ja Prantsusmaa on ka eri arvamusel selles, missugune peab olema poliitikute mõju tulevasele Euroopa keskpangale, mis hakkab paiknema Frankfurdis. Jacques Chirac ei taha, et edaspidi läheb kõigi majandus-, eelarve- ja rahapoliitika alaste otsuste tegemine keskpanga tehnokraatide kätte, ning leiab, et valitsused peaksid otsuste tegemisel olema tasakaalustavaks jõuks. Kantsler Kohl peab jälle keskpanga täielikku sõltumatust hädavajalikuks.

Rõhutades, et mõningatele eriarvamustele vaatamata on Prantsusmaa ja Saksamaa stabiilsuspakti põhipunktides täielikult ühel meelel, ütles Helmut Kohl, et mõlema riigi sooviks on, et tulevane Euroopa ühisraha oleks tugev, mitte nõrk.

President ja kantsler pidasid Euroopas töötuse vähendamisega sama tähtsaks võitlust organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja narkoäri vastu. Nad saatsid kirja ELi juhtriigile Iirimaale, taotledes riikide sellekohaste seaduste ühtlustamist. FT-REUTER-ÄP

Hetkel kuum