10. detsember 1996 kell 22:00

Wall Street Journal ülistab Eestit

Müües suurimad firmad välismaalastele, on Eestist saanud üks maailma suurima majanduse välisosalusega riike, tõdeb artikli autor Matthew Brzezinski. Kuid Eestil on veel rohkesti muid plusse.

Kuidas sai endisest Nõukogude vabariigist üks Ida-Euroopa edukamaid liberaalse majandusega riike?

WSJ hinnangul peitub põhjus suuresti julgeolekukaalutlustes. Eesti püüab tugevdada kõikvõimalikul moel sidemeid Euroopa ja Ameerika Ühendriikidega. Kuna NATO liikmeks saamine on Moskva tulise vastuseisu tõttu äärmiselt keeruline, peitub lahendus rahas, sest miski ei seo nii nagu raha. Lääs ei pruugi olla huvitatud Eesti eest välja astumisest, aga ta võib sekkuda kaitsmaks suurkorporatsioonide huvisid.

Rahvusvahelistele investoritele selline poliitika meeldib. Vaid 1,5 miljoni elanikuga Eesti on alates 1991. a tõmmanud ligi üle 800 miljoni dollari otseinvesteeringuid. Investeeringutelt ühe elaniku kohta on Eesti Ungari järel teisel kohal.

Lääne investeeringute soodustamise taga on ka teised kaalutlused. Eestlased vajavad raha. Välisinvestorid paigutavad uude tehnikasse 30 000 dollarit ühe töötaja kohta, mis on 15 korda enam kui kohalikele kuuluvates firmades.

Eesti kokkuhoidlikkusel on siiski oma hind, kirjutab WSJ. Seesama poliitika, mis tõmbab ligi välisinvestoreid, kärbib sotsiaalhoolekandesüsteemi ressursse.

Riigiametnikud kinnitavad, et mida paremaid tingimusi välisinvestoritele praegu pakkuda, seda paremale järjele eestlased varsti saavad. BNS

Hetkel kuum