16. detsember 1996 kell 22:00

Karusnahkade tollimaks on alusetu

Maksumaksjate liit soovib õiguskantslerilt, et too teeks riigikohtule taotluse karusnahaaktsiisi sätestava määruse põhiseadusevastaseks tunnistamiseks. Määrus ei vasta liidu esimehe Enn Roose sõnul põhiseaduse seadusele esitatavatele nõuetele.

Põhiseaduse järgi sätestab maksud, koormised, lõivud, trahvid jm seadus. 16% karusnahaaktsiis kehtestati 1992. a valitsuse määrusega, mis tulenes siis kehtinud maksukorralduse seadusest.

Määrust pole valitsus seni tühistanud, ehkki vahepeal on jõustunud uus maksukorralduse seadus ja põhiseadus. Samuti on 1996. a kaotatud riigisisene karusnahaaktsiis kui vähetulus maksuliik.

Sellest hoolimata nõudis Rakvere tolliinspektuur sel kevadel karusloomakasvatusega tegelevalt ASilt Silverfox 16% tollimaksu Soomest imporditud hõberebasenahkade eest -- 120 000 krooni.

Toll põhjendas nõuet sellega, et ehkki määrus on vastu võetud enne põhiseadust, pole valitsus seda tühistanud.

Silverfoxi juhatuse esimehe Mati Elliku tookord Äripäevale öeldud sõnade kohaselt maksu siiski ei makstud. Selgus, et Eesti ja Soome vahel sõlmitud vabakaubanduslepingu järgi ei ole üldse õigust tollimaksu nõuda.

Õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli toonitab maksumaksjate liidule saadetud vastuses, et ehkki määrus on vastuolus nii põhiseaduse kui maksukorralduse seaduse paari paragrahviga, on vaidlus riigikohtu pädevuses. ÄP

Hetkel kuum