17. detsember 1996 kell 22:00

Rahandusminister omavolitseb vastuvõtuga

Vastuvõtukuludeks arvatakse vastuvõetavate isikute majutamist, transporti, toitlustamist ja neile isikutele tehtud rahalisi ja mitterahalisi väljamakseid, samuti osutatud teenuseid ja kultuurilist teenindamist.

Tulumaksuseaduse 14. paragrahv peab ettevõtlusega otseselt mitte seotud kuludeks kulutusi meelelahutuseks, puhkuseks ja nendega seotud vahendite kasutamiseks ning muid kulutusi, mis ei ole otseses seoses maksumaksja ettevõtlusega. Vastuvõtukulusid ei ole seal kirjas.

Maksumaksjate liidu juhatuse esimehe Enn Roose sõnul sõnastas rahandusminister tulumaksuseaduse rakendamise kohta 1994. a välja antud määruse aga selliselt, et seaduseteksti oli sisse lipsanud sõna «vastuvõtt». Nii arvatigi vastuvõtukulud ettevõtlusega otseselt mitte seotud kulude hulka. Enn Roose lausus, et rahandusminister ületas sellega oma volitusi, sest valitsuse seadus ei anna ministrile õigust seaduse muutmiseks või täiendamiseks.

ASi Eesti Coca-Cola Joogid pearaamatupidaja Siiri Jõe sõnas, et ta on kandnud vastuvõtukulud ettevõtlusega seotud kulude reale.

«Meie raamatupidamises on see just nii,» lisas peadirektor Ants Kotkas. «Coca-Cola on ühisettevõte välisfirmaga ja seetõttu külastab meid palju spetsialiste väljastpoolt Eestit.»

ASi Kreenholmi Valduse finantsdirektor Mai Palginõmm seevastu märkis, et tema kannab vastuvõtukulud ettevõtlusega mitte seotud kulude reale. «Kasumiaruandes võtame need kulud maha ja kasumit need ei vähenda,» lisas ta.

Riigieelarvelises asutuses on külaliste vastuvõtuga seotud kuludeks ette nähtud eri summad real «muud kulud». Rahandusministeeriumi pearaamatupidaja Evi Susi sõnas, et kui kulutused lähevad Eesti elanikule, tuleb sellelt maksta sotsiaalmaksu, kui väliskülalisele, siis mitte, kuna mitteresidendi tulu maksustamisele ei kuulu.

Õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli möönab maksumaksjate liidule saadetud vastuses, et tulumaksuseaduse rakendamise juhend on tõepoolest vastuolus põhiseaduse, tulumaksuseaduse ja valitsuse seadusega.

Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Andres Hundi sõnutsi tuleks tulumaksuseaduse vastavasse paragrahvi lisada lause, et ettevõtlusega otseselt mitte seotud kulude täpse loetelu kehtestab rahandusminister. «Sellega on vastuolu likvideeritud,» lisas Hunt.

Vastuvõtukulude hindamine sõltub Hundi sõnutsi sellest, kas vastuvõtt on ettevõtlusega seotud. «Ettevõtte dokumentatsioonist on võimalik kontrollida, kas vastuvõtt oli seotud ettevõtlusega või mitte,» lausus Hunt. Raamatupidamistoimkonna esimees Rita Ilisson ütles, et raamatupidamise kasumiaruandes kajastatakse vastuvõtukulusid endiselt kuludena.

Hetkel kuum