22. detsember 1996 kell 22:00

Kasuliku mudelina saab leiutist kaitsta lihtsamini ja kiiremini

Kasuliku mudeli seadus jõustus 23. mail 1994. aastal.

Mis mudel see niisugune on ja kellele ta kasu toob?

Kasulik mudel on leiutise kui tööstusomandi üks õiguskaitse vorme.

Traditsiooniliselt kaitstakse leiutist patendiga, mille annab pärast patenditaotluse ekspertiisi riigi nimel välja patendiamet. Patendiekspertiis on aeganõudev ja kulukas protseduur.

Tõsi, paljudel juhtudel, kui kõne all on kauakestev ja ulatuslik õiguskaitse, ei saa me selleta läbi. Peame seda tegema keerukatele ning pikema kasutusajaga leiutistele.

Patenti kui ainuõiguse dokumenti taotlevad leiutiste autorid kasvõi ainult sellepärast, et korvata leiutise tegemiseks tehtud kulutusi. Kuid mitte ainult. Tähtis on ka oma tootega turule tulek ja seal püsimine.

Patendi üldjuhul 20aastast kaitset peetakse piisavaks, et tehtud kulutusi katta, turul püsida ning kasugi saada, kuid korrakem, patendi saamine ei ole lihtne ega ka mitte odav.

Sageli on lihtsam oma leiutist kaitsta kasuliku mudelina.

Kasuliku mudeli tunnistuse saamine võtab vähem aega, kuivõrd sisulist ekspertiisi ei tehta.

Et kaitsta leiutist kasuliku mudelina piisab kahest asjaolust:

1) leiutis peab vastama uudsuse nõudele. Ta peab olema uus, st taotluse tegemise hetkel avalikkusele tundmatu;

2) ta peab olema tööstuslikult kasutatav.

Uudsuse nõudest kinnipidamine lasub tervikuna taotleja õlgadel.

Patendiamet uudsust ei kontrolli. Ei kontrollita ka tööstuslikku kasutatavust. Nii et olgu ka sellega asjad korras.

Patendiamet annab kasuliku mudeli tunnistuse välja neljaks aastaks.

Selle möödumisel on võimalik tunnistuse kehtivust pikendada esmalt neljaks ja seejärel veel kaheks aastaks.

Ka kasuliku mudeli tunnistus on ainuõiguse dokument, mille sisu ja eesmärk sama, mis patendilgi.

Riigilõiv kasuliku mudeli registreerimistaotluse esitamise eest on 1600 krooni.

Hetkel kuum