5. jaanuar 1997 kell 22:00

Tolliameti võit ringkonnakohtus

Ringkonnakohtu halduskolleegium leidis, et halduskohtu otsuses on põhjendamatult kitsendavalt käsitletud tolli järelevalve all oleva kauba tolli loata kasutamise mõistet.

Kauba kasutamine ei tähenda üksnes kauba oma tarbeks tarvitamist, selle tähendus on tolliseaduse mõttes laiem, hõlmates kauba kasutamist ka muudel eesmärkidel, näiteks tulu saamiseks käibelt, tõdes ringkonnakohus.

AS Parevek kui kaubanduslik vahendaja tõi kütuse Eestisse selle müümiseks. Üheaegselt kauba müügi ja ülekandmisega hoiulepingule kasutas Parevek kütust sel eesmärgil, miks see imporditi -- müüs kaupa teistele firmadele. Samas puudus tal luba kauba kasutamiseks, sest puudus vajalik tolli märge kauba kontrollimise või järelevalve alt vabastamise kohta.

Ringkonnakohtu halduskolleegiumi seisukoha järgi oli õige ka erikonfiskeerimine, sest tolli loata kasutatud kütus on tollieeskirjade rikkumise vahetu objekt.

Tallinna halduskohus leidis oma 11. oktoobri otsuses, et tolliamet pole tõendanud kütuse kasutamist Pareveki poolt.

Pareveki sõlmitud lepinguid kütuse hoiustamiseks ja müügiks tõlgendas Tallinna halduskohus kui kauba käsutamist.

Pareveki esindaja vandeadvokaat Monika Mägi ütles, et tal on kindel kavatsus esitada ringkonnakohtu halduskolleegiumi otsuse peale kassatsioonkaebus riigikohtule. Kütusevaidlus jätkub, kui riigikohtu loakogu annab sellele menetlusloa.

Parevek tõi 1996. aasta mai lõpus Eestisse 131 raudteetsisterni kütust, mis paigutati ASide Termoil ja Petkam hoidlatesse. Termoili jõudis kütus ASiga Vegelar ja Petkamisse ASiga Amenom sõlmitud hoiustamislepingute alusel.

Edasi muutusid kütuse omanikeks ASid AA-Trading, Eriõli, EK ja M&V, kes olid kohtuprotsessi kaasatud kui kannatajad. Enne tolliameti 11. juuni otsust jõudis Termoil väljastada 1700 tonni ja Petkam 340 tonni kütust, mille pealt olid tasumata ette nähtud käibe- ja aktsiisimaks.

Hetkel kuum