6. jaanuar 1997 kell 22:00

Pro Med teeb ravimiturul ilma

Küsimustele vastab ASi Pro Med tegevdirektor Vahur Nurm

Seda saab vaadelda firma üldise strateegia raames. Pro Medil ei ole plaanis jääda Eesti-keskseks. Juba praegu on meil esindused Riias ja Vilniuses ning selles plaanis on kavas ka edasi minna. Hetkel toimub see esimese etapina lõuna suunas, edasisi plaane ei ole väga täpselt paika pandud.

Firma esimese laienemise etapi üks osa ongi -- välja minemiseks peab ise kodus tugev olema.

Rohkem ei ole turul selliseid ettevõtteid, mida saaks erastada. Kui vaadata, kes erastavad, on tegemist ikkagi ühe ja sama seltskonnaga.

Ettevõtte hindamine sõltub sellest, mis metoodikat kasutada. Kas väärtustada firma bilansilist väärtust või tema turuosa.

Kui ma ütleksin, et oleme huvitatud ainult Eesti Ravimi turuosast, võiksime ju ülejäänud osad ära anda. Nii see ei ole. Meid huvitas kogu Eesti Ravim kui ettevõte.

Tulevikus kindlasti huvitab meid turuosa.

Tööd tuleb juurde, muud ei midagi. Ettekujutus on olemas, mida üks riiklik firma endast kujutab.

Tööstiil on neil pisut teistsugune. Meil tuleb viia Eesti Ravim uuele tasandile. Tegemist on ikkagi küllalt suure ettevõttega, mis tuleb ümber struktureerida, vaadata, millised hooned alles jätta, millised mitte.

Ma ei taha teha mingil juhul Eesti Ravimi juhtkonnale ja töötajatele etteheiteid. Ega riigiettevõttel olegi olnud võimalusi suuri ümberkorraldusi teha.

Pro Med tahab ennast samuti viia uuele tasandile, areneda ja paremaks muutuda ning olemasolevaid vigu vähendada. Meil on ideed ja standardid, kuhu tahaksime jõuda.

Ei. Pro Med ei ole ravimituru liider. Kui liita kahe ettevõtte turuosa kokku, siis küll.

Tegelikkuses jäävad alles kaks kaubamärki Pro Med ja Eesti Ravim. Viimasel on olemas kindel tarbijatering, kes siiani tellivad sealt ja neid ei saa ühegi nipiga üle meelitada.

Ei, mingit kindlat spetsialiseerumist meil ei ole, vähemalt ravimite alal mitte. Vahendame kõike, mida turu peal müüakse.

Ravimite hulgimüügifirma peab olema nagu pank. Ta ei saa olulist vahet teha, mida müüa, mida mitte.

Meditsiinitehnika osas on küll spetsialiseerumine kindlale reale.

Kuna olen ise hariduselt arst, täpsemalt anestesioloog, ja tunnen seda ala kõige paremini, on meie tegevus meditsiinitehnika alal seotud ka anestesioloogiaga. Ma loodan, et tulevikus ei jää me tegutsema ainult seal ja laieneme ka mujale.

See on hea ja raske küsimus, sest adekvaatne statistika puudub. Kunagi olid saadaval Emori uuringud, aga nad millegipärast katkestasid sellesuunalise tegevuse.

Orienteeruvalt peaks see olema küllalt suur protsent, kõne alla võiks tulla 20 protsenti pluss-miinus paar protsenti. Ma ise loodan, et pluss paar protsenti.

Meie käive on iga aastaga suurenenud. 1993. aasta käive oli 300 000 krooni, 1994. aastal 38 miljonit, 1995. aastal 76 miljonit ja eelmisel aastal 200 miljonit krooni.

Kuni 1995. aastani võib rääkida Pro Medist üksinda, sealt edasi on tegemist kontsernilaadse ettevõtmisega. Põhimõtteliselt on tegemist kontserniga, aga tahame teda tulevikus näha veidi teistsugusena.

Meie peakontor on küll Tartus, aga meie esindus on ka Tallinna lähedal Sauel. Ruumid on seal suuremad kui siin.

Kui 70 protsenti turust on pealinnas, tuleb endal vastavalt turu nõudlusele ka käituda. Elu lihtsalt sunnib, et osa firmast peab olema Tallinnas. Kas see on just top management, seda ma ei oska öelda.

Otseside on meil kogu aeg olemas, mängureeglid on paika pandud ja ma ma ei näe vajadust, miks peaksime oma peakorteri Tallinna kolima. Sama hästi võiks see olla ka Stockholmis või Riias.

Kui ettevõte ei vasta näiteks ISO 9001-le, siis on see minu arvates tema puudus. Tahaksime selle standardini jõuda.

Puudusi ja vigu on kindlasti iga ettevõtte tegutsemises. Ma ei leia, et meie puudusi peaks kõiki ette lugema. Probleeme on kõigil ja edukuse alus ongi see, kuidas neid suudetakse lahendada.

Seal on alustuseks prioriteet meditsiinitehnika vahendamine. Ei ole olnud võimalusi sinna väga palju investeerida.

Ravimite esitlemisel on oma kindlad reeglid, millest peab kinni pidama. Sellega kaasnevad ka suured investeeringud ning süsteemi sissetöötamiseks kulub hea mitu aastat. Süsteem ise läheb iga aastaga neis riikides üha hullemaks ja keerulisemaks.

Bürokraatia pool on selline, et reeglid võivad olla, aga väga palju on tühipaljast paberimäärimist. Peab tõestama väga palju selliseid asju, mida tegelikult ei oleks tarvis tõestada. Nõutakse mingit paberit, mis sisuliselt ei oma mingit tähendust ega juriidilist jõudu ja ka neil ei ole sellega midagi teha, aga sa lihtsalt pead selle paberi sinna saatma.

Kõik ei ole sugugi nii halb ja ainult mustades toonides. Ise peab suutma lõunanaabrite turul läbi lüüa.

Meie «tütred» on seotud põhimõtteliselt ikkagi ravimipoolega. Üks, mis on väga tublisti arenenud, on AS Eesti Veterinaarvarustus. Tegemist on privatiseeritud ettevõttega, mis lähtub veterinaariast.

Veterinaaria poole pealt tegeleme nii ravimite kui tehnikaga.

Samas on veterianaarias turg ja lõpptarbija väga erinevad. Kujutage ette arutelu teemal, kas Eestisse on vaja üht või kaht paarituspukki. Probleemid on lihtsalt nii erinevad.

Hetkel on meil ametlikult viis tütarfirmat, aga neid saab alati väga lihtsalt juurde teha ja vähemaks võtta.

Põhjus, miks ei ole keegi praegu firma reklaamiga tegelenud, on selles, et puudub praktiline vajadus.

Meie kliendid on niivõrd spetsiifilised ja neid on vähe, eriti meditsiinitehnika osas. Kui me müüme aastas Eesti turul viis aparaati, ei pruugi need viis klienti meie reklaami lugeda ega sellest üldse kuulda.

Aga mõtted selles suunas liiguvad.

Pro Med on asutatud 1991. aastal ja tegelikus äritegevuses oleme alates 1993. aastast. Kui me alustasime 1991. aastal, olid meil teised tegevussuunad. Praeguse tegevusega hakkasime pihta 1993. aastal.

Kõige suurema osa moodustab ravimite hulgimüük, teised tegevusalad on meditsiinitehnika ja apteegikosmeetika müük.

Firma Pro Med kuulub kahele eesti soost kodanikule ja firmas on sada üks töötajat.

Hetkel kuum