9. jaanuar 1997 kell 22:00

Eesti on ELi katsekivi

Stockholmis sündinud Ilves avaldas Rootsile tunnustust Eesti iseseisvuse toetamise eest nii pärast 1918. kui 1991. a. Ta rõhutas Rootsi otsustavat osa võõrvägede Eestist lahkumisel. Peale selle on Rootsi suuruselt teine välisinvestor Eestis, Eesti peamine toetaja ELi pürgimisel ning Läänemere piirkonna julgeoleku tagamise liider.

Praegust, juba kuus aastat kestvat külma sõja järgset perioodi, mis oma ebastabiilsuselt on võrreldav Teise maailmasõja järgse kaosega, peaks Ilvese arvates asendama midagi märksa positiivsemat, mida võiks kutsuda Euroopa XXI sajandi ajajärguks, kus olulist osa etendavad EL ja NATO.

Kas Eesti on selleks valmis? Olles taastanud riikliku iseseisvuse ning majandusliku ülemineku käigus viinud läbi suurerastamise, on suhteliselt vaene Eesti isegi kapitalistlikum kui Lääne-Euroopa. Kui objektiivselt hinnata Eesti reformide edu, siis peaks Eesti kindlasti olema esimeste ELi pääsejate seas.

Minister Ilves peab oluliseks, et ELi ja NATO laienemise otsuseid ei tehtaks mitte suletud uste taga, vaid avalikult. Seetõttu nimetab ta Eestit ELi laienemise proovikiviks. ÄP

Hetkel kuum