12. jaanuar 1997 kell 22:00

Esimeksi hävitas valearvestus erastamisel

Esimeksi pankroti kuulutas Tallinna linnakohus välja eelmise aasta detsembri keskel. Pankrotiavalduse esitas linnakohtule Esimeksi juhatuse esimees Priit Maran, kui eelmise aasta novembriks oli firma võlg kasvanud üle 20 miljoni krooni.

Maksejõuetus ei ole ajutist laadi ning puudub reaalne võimalus, et firma majanduslik olukord edaspidi paraneks, põhjendas Maran taotlust.

Esimeksi suurim võlausaldaja on 8,5 miljoni krooniga Pärnu metsatööstus, mille puidu müüki Esimeks vahendas.

Pärnu metsatööstuse erastamise järelmaksuvõlg erastamisagentuurile (EEA) on ligi 5 miljonit krooni, kokku on ostusummast agentuurile tasumata 10 miljonit. 1,5 miljonit krooni on Esimeks võlgu Ühispangale.

Puitu, riiet ja toidukaupu vahendanud Esimeksi juht Priit Maran on praegu puidu müügiga tegeleva ASi Woodex juhatuse esimees. Esimeksi pankroti põhjustest ta rääkida ei soovinud. «Me ei suutnud Pärnu metsatööstust riigilt nii kallilt välja osta,» oli Marani ainus kommentaar.

Esimeks ostis Pärnu metsatööstuse lubamatult suure hinna eest ega kontrollinud ettevõtte tegevust, lausus pankrotihaldur Janek Valdma. «Lepingus oli kohustus hoida tervet armeed töötajaid, kes niisama ringi jõlkusid,» lisas ta.

Esimeks sõlmis Pärnu metsatööstuse aktsiate ostu-müügilepingu erastamisagentuuriga 11. novembril 1993, nõustudes maksma 24,2 miljonit krooni. Sellest on tänaseks makstud üle 7 miljoni krooni.

Eelmisel sügisel vähendas EEA nõukogu tagantjärele Esimeksi ostusummat 7,5 miljoni krooni võrra, sest osa metsatööstuse varast lammutati silla ehituse käigus.

Erastamise hetkel oli teada, et konkurents sel alal on väga tugev ja nullist alustajad suudavad tagada parema kvaliteedi ning neil puuduvad kohustused agentuuri ees, ütles agentuuri peadirektor Väino Sarnet. «Teisalt oli puiduturul parajasti tõus, mis ostjates põhjendamatut optimismi tekitas ja erastajate pakutud hinna kõrgeks ajas,» selgitas ta.

Väidetavalt erastas Esimeks Pärnu metsatööstuse, kuna ei soovinud metsatööstuse müüki Eesti ühele suuremale metsatöötlejale ASile Sylvester. Väino Sarneti kinnitusel pakkus Esimeks üle kolmandiku kõrgemat ostuhinda kui konkurendid. «See on väga suur vahe ja võis olla piisav, et nad omadega välja ei tulnud,» märkis Sarnet.

Pankrotipesa kedagi õnnelikuks ei tee, kommenteeris Janek Valdma. Esimeksi vara on tema sõnul viis sõidukit, kontorimööbel, mõned nõuded ja 40 000 krooni pangakontol. Mingit vara Woodexisse kanditud ei ole, väitis Valdma.

Pankrotiprotsessis on endise RASi Pärnu Metsatööstus aktsiad ja kindlasti osaleme lootusega veel midagi sellelt tehingult riigile tagasi saada, rääkis Sarnet.

Eelmisel aastal lõppes Esimeksis kaheksa kuud kestnud Tallinna maksuameti revisjon, mille järel tehti firmale ettekirjutus 1,2 miljoni krooni tagastamisele kuuluva käibemaksu suurendamise eest ja rahatrahv 0,2 miljonit krooni. Esimeks vaidlustas maksuameti otsused halduskohtus, kes mõlemad otsused tühistas.

Hetkel kuum