12. jaanuar 1997 kell 22:00

Kas erastamine on vajalik?

Eesti Loto tuleks erasta-da. Erastamata jätmise põhjendused, et riik peaks sealt omanikuna tulu saama jne, näitab riigi kahtlusi selles, kas ta suudab piisavalt hästi oma maksusüsteemi toimima panna, kas ta on võimeline võtma vastu reguleerivaid akte nii, et riik saaks oma tulu maksude kogumise teel. Tulu saamiseks ei pea olema riik ettevõtte omanik. Ettevõtte omanik olles on veidi kaheti võetav olukord -- kas riik peaks tulu saama maksude teel või omanikuna tulust. Palju selgem ja lihtsam oleks, kui riik saaks tulu ühe kanali kaudu. Riigil on kõik võimalused, et lotoga tegelemine maksustatakse täpselt nii, nagu riik õigeks peab. Kogu süsteemi saab maksumäärade muutmisega pidevalt reguleerida. Eesti Loto erastamata jätmist ei saa põhjendada ka sellega, et naaberriikides on loto monopol, sest monopol ei pea olema riiklik.

Praegu peetakse Eesti Lotot strateegiliseks ettevõtteks. Ma arvan aga, et erastamata jätmist saab põhjendada ainult riigi nende institutsioonide nõrkusega, kes peaksid maksupoliitika välja töötama ja selle ka ellu viima.

Lähtudes lähinaabrite kogemustest ei tasuks Eesti Loto erastamisega kiirustada ja võib-olla ei tasuks Eesti Lotot üldse erastada. Kui vaadata naaberriike, siis on enamikes riikides lotondusega tegelemine monopol. Eestis tegutseb lotondusega praegu kaks-kolm arvestatavamat ettevõtet. See on nii välja kujunenud ja tegelikult on nii, et Eesti turg on ikkagi piiratud ja ega siin ei saagi väga palju tegijaid olema, kuna siis ei tasu see tegevus ennast ära. Tegelikult on positiivne, et Eestis tegutseb mitu lotoga tegelevat ettevõtet.

Teatud piirid, kuidas lotondusest saadud tulu jaotatakse, on riigi poolt paika pandud, kuid seda on vaja veel edasi reglementeerida. Aja jooksul peab veel kontrollmehhanismid üle vaatama, et need töötaksid normaalselt ja et riik omaks ülevaadet turul toimuvast.

Paljudes Euroopa riikides on lotondus riigi kontrolli alla ja monopoolne. Lähtutud on võib-olla sellest, et riigil pole mõtet anda seda erakätesse. Eesti Loto erastamine on majanduspoliitiline otsus. See firma täidab praegu küllaltki oluliselt ka riigikassat.

Hetkel kuum