12. jaanuar 1997 kell 22:00

Loovus protsessjuhtimises

Äriprotsesside kirjeldamine ja analüü-simine on muutunud suurtes majandusorganisatsioonides kuumaks teemaks. Toetutakse kvaliteedijuhtimise ideedele. Protsessikeskne lähenemine võimaldab saavutada juhtimise uue kvaliteedi, kui protsesside kirjeldamise sihiks pole ainult täpsemate rutiinide kehtestamine. Terviklik kvaliteedijuhtimine (TQM) eeldab protsessimõtlemisele ja kõrvalekallete mõõtmisele lisaks

klientide ja tarnijate vajaduste uurimist ning nende loovate ideede kasutamist:

- protsessi iga järgmise etapi täitja käsitlemist sisemise kliendina;

- kvaliteedi ja tegevuse pideva täiustamise muutmist kogu personali hõlmavateks väärtusteks;

- töörühmade loova mõtlemise kasutamist protsesside täiustamiseks;

- püsivat tööjõudu, igaüks mõistku oma kohta protsessis ja võimalusi vajalikke muudatusi algatada.

Hetkel kuum