13. jaanuar 1997 kell 22:00

Veoki parklasse toimetamise ja valvamise kulude hüvitamine

Vabariigi Valitsuse möödunud aasta 26. novembri määrusega on kehtestatud mootorsõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja rahalised määrad. Mootorsõiduk toimetatakse lähimasse valvega hoiukohta, kui mootorsõiduki juht kõrvaldatakse sõiduki juhtimiselt, kuna on küllaldane alus arvata, et ta on joobeseisundis või kui tal puudub vastava sõiduki juhtimist ning kasutamist õigustav dokument või on sõiduki rikke, heitmete saasteaine sisalduse, müra taseme või muu puuduse tõttu sõidu jätkamine keelatud. Mootorsõiduki hoidmise ja valvamise aega arvestatakse täistundides. Tunni osa üle 30 minuti loetakse täistunniks. Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta toimetanud ja seal valvanud isikule või asutusele tasub kulud mootorsõiduki juht, omanik või valdaja.

puksiirauto tellimine: 150 kr

auto, mille registrimass on üle 3500 kg või millel on rohkem kui 8 istekohta, hoiukohta toimetamine: 650 kr

auto, mille registrimass on üle 3500 kg või millel on rohkem kui 8 istekohta, hoidmine ja valvamine: 8 kr/tund

Hetkel kuum