16. jaanuar 1997 kell 22:00

Raamatupidamise toimkonnal aeg uinuda Vastukaja 14. jaanuaril 1997 Äripäevas ilmunud artiklile «Tööstuse kaitsjail on aeg unest ärgata»

Kui raamatupidamise toimkonna esimees Rita Ilisson väidab, et raamatupidamise seadusel ei ole midagi ühist tulumaksuga, siis tuleks tal vastutavast riigiametist kiiremas korras lahkuda.

Teatavasti on tuludeklaratsiooni esimesel real kasumiaruande viimane rida ja seega on seos kasumi ja tulumaksu vahel otsene. On absurdne, kui riigiametnik kuulutab, et tegeleb raamatupidamise, kuid mitte maksustamisega.

Mitte ainult tööstus, vaid iga Eesti ettevõtja vajab kaitset bürokraatia ja ametkondlikkuse eest. Raamatupidamise toimkonna asutamise ainus eesmärk oli heade raamatupidamistavade tutvustamine ettevõtjaile. Selle funktsiooni on toimkond ka edukalt täitnud ning seega oma funktsioonid ammendanud.

Tähelepanu väärib siinjuures asjaolu, et juriidiliselt ongi raamatupidamise toimkond Eesti Vabariigis illegaal. Eksisteerivate ametiasutuste uued põhimäärused pidid olema seadusandluse muudatustega kooskõlla viidud ja Riigi Teatajas avaldatud selle aasta alguseks. Raamatupidamise toimkonna uut statuuti avaldatud ei ole.

Kas võib nüüd järeldada, et olles oma tegelikud eesmärgid täitnud, otsib raamatupidamise toimkond selliste artiklite läbi õigust edasisele eksisteerimisele?

Hetkel kuum