21. jaanuar 1997 kell 22:00

Insaiderid ja autsaiderid

Ka sina, Lokk! Nii võiks usutavasti hüüatada rahandusministeeriumi kantsler Agu Lellep väärtpaberiinspektsiooni tööd ja väidetavalt siseinfo põhjal Ühispanga aktsiatega tehtud tehinguid uuriva komisjoni aruannet lugedes, kui inspektsiooni peadirektor Vahur Lokk pisut rahakam oleks.

On ju Lokk kinnitanud, et ta pole väärtpaberiturul mänginud juba seetõttu, et on vaene riigiametnik. Jääb mulje, et rõhk selles väites on sõnal «vaene», mitte sõnadel «juba» või «riigiametnik», ning et Lokk rikkam riigiametnik olles mängiks ka. Siinkohal pole põhjust arvata, et ta teeks seda uisapäisa või avaliku teabe põhjal otsustades, kui on liikumas ahvatlev sisemine informatsioon. Sest mis liigub, see kulub, ning hilinedes võib end hiljem elu lõpuni maapõhja kiruma jääda.

Kuigi Lokk kinnitab, et tema alluvad on insider trading'upatust puhtad, võib juhtuda, et nad on lihtsalt direktorist nutikamad olnud. Käed rüpes istuda ja kunagi tulevikus normaalsele tasemele jõudvat riigiametniku palka oodata polekski tudengiohtu börsihuvilistele inspektoritele sobilik. Ehk tasuks peadirektoril oma alluvate aktsiaportfelle ikkagi sagedamini kui kord kuus kontrollida. Seda enam, et väärtpaberijärelevalve töötajad kuuluvad seaduse järgi emitendi lähikondsete ringi, mis nende jaoks kehtivaid avalikustamisnõudeid karmistab.

Korralik palk, mida vähemasti Eesti Panga pangainspektsioonis kuuldavasti makstakse, võiks olla üks eeldus, et vähemalt väärtpaberiinspektsiooni inimesed ei peaks siseinfo kiusatusele järele andma.

Teine eeldus on seaduste täiendamine. See on lai mõiste, aga korralik vitsahirm suurte trahvide või vanglakaristuse näol võiks sisetehingutest samuti eemal hoida.

Praegu Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei ole füüsilistele isikutele konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise eest karistust ette nähtud, aga väärtpaberituru seaduse muutmine on rahandusministeeriumi käesoleva aasta tööplaanis. Muu hulgas tahab ministeerium ka siseinfo põhjal tehtud tehingute kohta käivad punktid senisest palju põhjalikumalt lahti kirjutada.

Kolmas eeldus ajab asjas-sepühendatud võib-olla naerma, aga Äripäev ei jäta jonnakalt mainimata, et moraal ja eetika ehk lihtsamalt öeldes ametniku hea nimi võiks samuti ükskõik kui suure sisetehingutel põhineva kasumi üles kaaluda.

Toimetus ei taha eelnevaga väita, et kõik Ühispanga ja Põhja-Eesti Panga liitumisest enne avalikkust teadnud ametnikud seda teavet enda või oma sõprade huvides ära kasutasid. Teavet omanute ringi kuulub Loki hinnangu kohaselt pisut üle saja inimese, teiste hulgas ka kõrgeid riigiametnikke. Loodetavasti jõuavad komisjoni tõhusa töö tulemused peagi avalikkuse ette.

Paradoksaalne on aga see, et kuigi seadus lubab usalduse kaotanud väärtpaberituru kutselise osalise tegevuslitsentsi tühistada, võib nende maine praegust riigimeheliku eetika nappust arvestades osa avalikkuse silmis isegi tõusta. Vaata kui vinged mehed, oskasid nii hästi teistele ära teha...

Ent see on heaolu kellegi arvel. Eeskätt saavad pügada väärtpaberituru ausatesse mängureeglitesse uskuvad ja selles usus oma raha börsile toovad väikeinvestorid.

Kui aga börs palaganiks muudetakse ja väikeinvestoritele insider trading'u läbi autsaideri koht kätte näidatakse, võib nende kannatus peagi katkeda ja huvi börsil mängimise vastu kaduda.

Hetkel kuum