22. jaanuar 1997 kell 22:00

Erastamise Usaldusfond

Erastamise Usaldusfond (EUF) on kõige kauem erastamisväärtpaberite investeerimisega tegelenud fond Eestis. EUF on kinnist tüüpi investeerimisfond aktsiaseltsi vormis. Asutatud on fond 22.08.1994. aastal. Fondi tegevuse eesmärk on oma aktsionäride rahaliste vahendite ning erastamisväärtpaberite ühine investeerimine nende investeerimistulude masimeerimise ja riskide minimeerimise eesmärgil. Fondi ülesehitus ja juhtimine sarnaneb tavalise aktsiaseltsi omale.

Erastamise Usaldusfond alustas eile, 22. jaanuril 15. märtsini kestvat neljandat aktsiaemissiooni. Fond emiteerib 250 000 uut aktsiat koguväärtusega 3,25 mln krooni. Aktsiaid müüakse Eesti kroonide ja erastamisväärtpaberite eest.

- nimi: Erastamise UFi aktsia

- ISIN-kood: EE0000001030

- tüüp: kinnine fond

- omandivorm: eraettevõte

- nimiväärtus: 10 kr

- aktsiate arv: 1 244 535

- aktsionäride arv: 2593

- börsil registreeritud ei ole

Fondi nõukogu otsusega 22. novembrist 1996 otsustati läbi viia EUFi aktsiate neljas avalik emissioon. Emiteeritakse 250 000 aktsiat nimiväärtusega 10 kr. Ühe aktsia pakkumishind on 13 krooni või 80 EVP-krooni. Minimaalne investeeringu summa on 130 kr või 800 EVP-krooni. Maksimaalset investeeringu summat määratud ei ole. Ülemärkimise korral suurendab fond emissiooni mahtu.

Kolme varasema emissiooniga emiteeris EUF 4 355 580 aktsiat kokku 58 964 019 EVP-krooni väärtuses. 12. aprillil 1996. aastal otsustasid aktsionärid vastavalt äriseadustiku ja raamatupidamistoimkonna nõuetele vähendada fondi aktsiakapitali neli korda aktsiate arvu vähendamise teel. Samma oli vajalik kaotamaks krooni ja EVP-krooni vahelist erinevust fondi raamatupidamises. Aktsionäridele korvas kaotuse aktsiate arvus nende hinna tõus.

Erastamise UFi halduriks ehk ettevõtteks, mis tegeleb fondi vahendite paigutamisega, raamatupidamisega, aruandlusega jms, on AS Pindi Investeerimisfondid. Fondi depoopangaks on Eesti Ühispank ja audiitoriks audiitorfirma KPMG Estonia.

EUFi aktsiad on järelturul vabalt võõrandatavad. Kuna fond ei ole ko-hustatud aktsiat tagasi ostma, võib aktsia realiseerimine olla raskendatud.

Erastamise UFi nõukogusse kuuluvad Avo Viiol (nõukogu esimees), Toivo Jürgenson, Andres Männart, Vallo Toomet, Peep Mühls, Igor Gräzin ja Rein Voog. Fondi nõukogu täidab ka juhatuse ülesandeid.

Fondi tootlus oli möödunud aastal 57,6% ning fondi maht kasvas aastaga ligi kaks korda, olles 16. detsembri seisuga 20 750 093,4 kr.

Hetkel kuum