22. jaanuar 1997 kell 22:00

Farmaatsiatehase tulemused ootuspärased

Farmaatsiatehase juhatuse esimehe Priit Kivi sõnul vastab ettevõtte kasum juhtkonna prognoositule. Kivi planeeris farmaatsiatehase 1996. a puhaskasumiks 29,5 miljonit krooni, mis teeb aktsia kohta tulu 7,82 krooni.

Priit Kivi sõnul on tehas möödunud aastal valinud positsioone, mida toota, ja osa toodete rentaablus ulatub 70 protsendini. «Enesestmõista valime me tootmisse suuremat kasumit andvad artiklid,» lisas ta.

Selle aasta käibe ja kasumiprognoosi kinnitas ettevõtte nõukogu eelmise aasta detsembris. Farmaatsiatehas prognoosib selle aasta käibeks 200 mln kr ning puhaskasumiks 38,5 mln krooni. Ettevõte investeerib kavade kohaselt sel aastal tootmisse 20 mln krooni.

Selle aasta kasumiprognoos tugineb konkreetsetel müügilepingutel, lausus Kivi. Jaanuaris sõlmis farmaatsiatehas tellimuslepingu Järvamaal Kirnas asuva ravimitehasega. Kivi kinnitusel hakkab Kirna tehas tootma antibiootikume ning sealse toodangu müük peaks Tallinna farmaatsiatehase müügimahtu suurendama umbes 30 mln krooni võrra.

Farmaatsiatehase juhatus teeb 14. aprillil peetavale aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 15% aktsiate nominaalväärtusest, s.o 1,5 krooni aktsia kohta. Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev on 30. aprill ja dividendid makstakse Kivi sõnul välja hiljemalt juulikuu jooksul.

Väärtpaberispetsialistide hinnangul on farmaatsiatehase tulemused ootuspärased ja ei tohiks aktsiahinda oluliselt mõjutada.

Hansapanga peaanalüütiku Katrin Kaarli sõnul põhjustas majandustulemuste avaldamine eile turul mõningase farmaatsiatehase aktsia hinna languse, mis tulenes turu põhjendamatult kõrgetest ootustest. Kaarli hinnangul on farmaatsiatehase aktsia praegune hind optimaalne.

Forekspanga peamaakleri Tõnu Vanajuure ütlusel on Vene turu säilimisel farmaatsiatehase aktsial perspektiivi. Samas juhtis Vanajuur tähelepanu aktsia mõningatele likviidsusprobleemidele.

Hetkel kuum