22. jaanuar 1997 kell 22:00

Mobiiltelefon lauale oopust mängima

Aasta alguses on turule tulnud kaks Benefoni uudistoodet: mobiiltelefonialus Office Set ja kutsungiprogramm Maestro.

Benefoni uue telefonialuse Office Set abil võib Benefoni mobiiltelefoni Delta või Sigma muuta kiiresti kaasaegseks, paljude spetsiaalsete funktsioonidega bürootelefoniks.

Mobiiltelefon ühendatakse Office Seti turvalise elektriliidese abil. Ühendusjuhe lubab kasutada mobiiltelefoni täpselt samuti nagu tavalist bürootelefoni.

Büroos saab kasutada ka autotelefonist tuttavat hands-free toimingut, nii et telefoniga rääkides jäävad käed vabaks. Sisseehitatud kvaliteetne kõlar ja mikrofon tagavad võimalikult hea kuuldavuse ja väldivad taustmüra edasiandmist.

Mobiiltelefoni aku või säästuaku laadimiseks kulub üks tund. Mobiiltelefoni tundlikkust saab suurendada efektiivse antenni abil, mis parandab vastuvõttu.

Juhul, kui väljatugevus ruumis ei ole piisav, võib telefoni ühendada eraldi paigaldatud välisantenniga.

Office Set on eriti praktiline seal, kus telefoniliine on vähevõitu.

Haruliidese või spetsiaalse liiniliidese abil võib Office Seti ühendada tavaliste telefoniliinide, fakside, arvutite ja muude telekommunikatsiooniseadmetega. Liiniliides Benefon Line Interface on Benefoni mobiiltelefonide lisaseade.

Teise uudistootena on mobiiltelefone valmistav firma Benefon välja pakkunud programmi Maestro, mis võimaldab igaühel teha endale ise mobiiltelefoni kutsungi. Kutsung on isikupärasem kui varem ja kergemini äratuntav.

Programm töötab personaalarvutites Windowsi keskkonnas. Meloodia loomiseks võib valida 40 helikõrguse hulgast sobiva kombinatsiooni, samuti on võimalik varieerida toonide ja pauside pikkust ning tem-pot.

Muusikalisi eelteadmisi ei ole vaja. Lihtsalt proovimise ja katsetamise teel võib igaüks komponeerida oma isikliku kutsungmeloodia.

Meloodiat võib arvutist kuulata ja kanda see sealt üle mobiiltelefoni. Ülekanne toimub adapteri abil, mis ühendatakse personaalarvuti modemiliidesega.

Programm Maestro on saadaval Benefoni mobiiltelefonidele Sigma ja Betacs Gold.

Hetkel kuum