23. jaanuar 1997 kell 22:00

Laagna hotelli omanik pankrotiohus

«Kui kuulutatakse välja ASi Proba pankrot, esitan mina viivitamatult kaebuse ringkonnakohtule ja lähen kuni riigikohtuni välja, sest nendel tingimustel pankrotti välja kuulutada ei saa,» rääkis Urge. Ta selgitas, et pankrotti ei saa välja kuulutada siis, kui võlanõue ei ole selge ning kui võlgnik on nõude vaidlustanud. «Meie oleme selle nõude Tallinna linnakohtus vaidlustanud.»

Hoiupanga nõue ASi Proba vastu esitatud pankrotihagis on 15 miljonit krooni. Urge sõnul oli Proba põhivõlg Hoiupangale 6 miljonit krooni ning ülejäänud summa moodustavad viivised. Viiviseid ei saa aga Urge väitel arvestada, kuna need tekkisid ajal, mil võlausaldaja oli hõivanud võlgniku vara.

Eelmisel suvel esitas AS Proba 162 000 krooni suuruse kahjunõude omakorda Hoiupanga vastu Tallinna linnakohtule. Kohtuasja arutamine lükati kolmapäeval Hoiupanga esindaja taotlusel edasi 25. märtsini. Kahjunõue on Urge sõnul esitatud lähtuvalt sellest, et Hoiupank rikkus pandilepingu tingimusi ning hõivas omavoliliselt ning seadusevastaselt hotelli.

Hoiupanka kohtuvaidluses esindav jurist Anre Zeno lausus, et Hoiupank ei tunnista mingil juhul nende vastu esitatud kahjunõuet.

AS Proba võttis Hoiupangalt 5,5 mln krooni 25% intressiga laenu Krediidipanga laenude refinantseerimiseks ning Laagna hotelli ehitamiseks 1994. a mais, pantides Hoiupangale Laagna hotelli. Laenu tagasimaksetähtaeg oli 1999. aasta aprill.

Hetkel kuum