23. jaanuar 1997 kell 22:00

Saksamaa pürib suurimaks Eesti kaubanduspartneriks

Eesti väliskaubanduskäibeks Läänemeremaadega prognoosivad teadlased 10 miljardit USA dollarit ehk 120 miljardit krooni, mis ületab kaks korda praegust väliskaubanduse kogukäivet.

Majandusteadlase Ardo Hanssoni sõnul võib Saksa teadlaste uuringut pidada küllalt usaldusväärseks ja toodud prognoose tõenäolisteks. Hanssoni sõnul on Saksamaa teistest domineerivam, kuna seal elab 80miljoniline rikas inimmass. Saksamaa kõrval suureneb ka Prantsusmaa, Suurbritannia, USA ja Jaapani osa Eesti kaubavahetuses.

Uurimuse negatiivse küljena märkis Hansson asjaolu, et seal käsitletakse Saksamaad ja Poolat kui tervikut, mitte nende riikide Läänemerega piirnevaid alasid. Hanssoni arvates peaks majandusalastes uurimustes võrdlema Eestit mõne Saksa või Poola maakonnaga.

Täna domineerib Eesti suurima kaubanduspartnerina Soome. Prognoosi kohaselt väheneb Soome osakaal aastaks 2010 Eesti ekspordis ja impordis.

Endiste sotsialismimaade majandust iseloomustab uurimuse järgi aastal 2010 endiselt märkimisväärne väliskaubandusdefitsiit, kuna need riigid pole veel jõudnud arenenud riikidele majanduslikult järele ja seetõttu tuleb neil rohkem kaupu sisse vedada.

Uurimus tõdeb, et aastaks 2010 pole Venemaa erinevalt paljudest teistest Läänemeremaadest veel saanud Euroopa Liidu liikmeks, mistõttu ei toimi Venemaa ja Euroopa Liidu vahel täielikult vabakaubandus.

Eesti tuleviku-uuringute instituudi direktori Erik Terki sõnul on sakslaste prognoos mõnevõrra mehaaniline, baseerudes valdavalt möödunud perioodi statistikal ja vältides võimalikke kvalitatiivseid tegureid.

«See on aga ka kirjeldatud prognoosi pluss. Toetumine kuivale statistikale välistab võimaliku subjektiivsuse üksikute maade suhtes,» ütles Terk. Tema sõnul toimub 1998. aastal Pärnus Läänemeremaade regionaalarengu rahvusvaheline konverents, kuhu on kavas kohale kutsuda lisaks nimetatud kolme uurimuse autoritele kõik teised, kes on teinud prognoose kaubavahetuse ja investeeringute alal.

Hetkel kuum