2. veebruar 1997 kell 22:00

Kui tõenäoline on Leedu liti devalveerimine lähiajal ?

Kui tõenäoline liti deval-veerimine on? Selle kommenteerimine ei kuulu meie kompetentsi.

Oleme arutanud Leedu soovi valuutakomitee mudelist mõne aasta jooksul loobuda, aga meie käitumispõhimõtetega pole kooskõlas teise iseseisva riigi iseseisva keskpanga poolt vastuvõetud otsuseid mingil moel hinnata ja kommenteerida.

Küll aga võime omalt poolt öelda, et meil Eesti konkreetsetes oludes ja huvides ei ole lühiajaline eksperimenteerimine erinevate rahapoliitika juhtimise variantidega tavaks.

Ma ei arva, et meie investoritel oleks seoses Leedu Panga otsustega põhjust vähimakski paanikaks, sest leedulased ei ole huvitatud investorite eemalepeletamisest.

Paratamatult peab aga mingisuguste muudatustega arvestama, mida selle regiooni vastu huvi tundvad investorid on tegelikult senini ka teinud, sellepärast et tegemist ei ole ju millegi ootamatuga, vaid juba pikka aega ette prognoositud ja ette teadaoleva sammuga leedulaste poolt.

Kõigepealt pean ütlema, et mõnede infoagentuuride informatsioon selle kohta, et litti ootab ees devalveerimine, ei vasta tõele. Tegemist on liialdustega. Litti ei devalveerita.

Mõned analüütikud võivad muidugi teha igasuguseid järeldusi ja spekulatsioone, kuid see jäägu nende südametunnistusele

Peaminister Vagnorius kinnitas neil päevil televiisoris, et see ebakorrektne informatsioon on alusetu. Liti devalveerimise küsimust ei ole sel aastal arutatud ja lähemal aastal ei saa sellest juttugi olla.

Jah, käivad jutud küll sellest, et Leedul on plaanis valuutakomitee mudelist loobuda, kuid seda ei tehta liti devalveerimise hinnaga, vaid rahulikus tempos 1999. aastaks, kust edasi on plaanis litt siduda Euroopa Liidu raha euroga.

Nii et need Eesti investorid, kes on Leedusse investeerinud või kavatsevad seda edaspidi teha, võivad olla oma investeeringute pärast muretud. Leedu ei kavatse liti kurssi kõigutada, kuigi kahtlemata on neid, kellele see oleks vägagi kasulik.

Hetkel kuum