3. veebruar 1997 kell 22:00

Kreeka

Lühiajalise Kreeka viisa võib taotleda kaheks otstarbeks: -eraviisiliseks sõiduks küllakutsega või ilma; -ärireisiks. Viisa vormistatakse Helsingis asuvas Kreeka saatkonnas. Eesti kodanikele maksab viisa 100 Soome marka ehk ca 270 krooni, rohelise, halli või punase passi omanikele 200 Soome marka ehk ca 540 krooni. Kreeka viisa käsitlusaeg on üks nädal. Sõltuvalt reisi eesmärgist tuleb esitada saatkonda järgmised dokumendid: -küllakutse puhul kutse, milles sisaldub kutsutu nimi, täpne sünniaeg ja passinumber, samuti ajutine elukoht Kreekas; -kutseta erasõidu puhul hotellikohtade kinnitatud broneering või reisibüroolt ostetud reisipaketi kinnitus; -ärireisil kutse, milles on lisaks kutsutu andmetele ka reisi kirjeldus. Olenemata reisi eesmärgist tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada: -sõidupiletite kinnitatud broneering; -üks täidetud ankeet koos originaalfotoga. Ankeedil peab olema viisa taotleja isiklik allkiri; -ajutise ehk rohelise dokumendi omanikel tuleb lisada koopia nimetatud dokumendist.

Hetkel kuum