5. veebruar 1997 kell 22:00

Eriõli ja M&V kütuse kinnipidamine oli seaduslik

Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium jättis teisipäeval jõusse halduskohtu 4. detsembri otsuse, millega jäeti rahuldamata ASi Eriõli ja ASi M&V taotlus tunnistada mais ajutiselt kinnipeetud kütuse kohta käinud tolliakt seadusevastaseks.

Kütusefirmad Eriõli ja M&V taotlesid, et kohus tühistaks Ülemiste tollipunkti peainspektori Tiit Vilu akti, mille põhjal peeti ajutiselt kinni ASi Petkam mahutitesse paigutatud kütus. Vandeadvokaat Maria Mägi ütles, et Eriõli ja M&V õigusi rikuti, kuna neile ei väljastatud neile kuuluvat kütust. Esitatud kaebuse kohaselt ei selgu tolliinspektori aktist, kes on haldusõigusrikkuja ja milles seisneb rikkumine.

Tallinna halduskohus leidis, et akt, mille peale kaebus esitati, on käsitletav ametiisiku reaaltoiminguna, mille eesmärk oli peatada Petkami hoidlast tollijärelevalve all olnud kütuse väljastamine ilma tolli loata. Halduskohtu otsuses on öeldud, et toiminguga ei rikutud Eriõli ja M&V subjektiivseid õigusi ega piiratud nende vabadusi.

Kohtuprotsesside aluseks on ASi Parevek poolt eelmisel kevadel Eestisse toodud kütus, mis võeti lõplikult deklareerimata kaubana tollijärelevalve alla.

ASi Petkam hoidlasse jõudis kütus ASi Aminom nimel, akti koostamise ajal oli see müüdud juba Eriõlile ja M&V-le. Kütusefirmad üritasid kütuse uuesti kätte saada eelmise aasta oktoobris, pärast seda, kui halduskohus oli tühistanud tolliameti otsuse, mille alusel ASile Parevek määrati kolme miljoni kroonine trahv ja enam kui 4500 tonni kütust erikonfiskeeriti. Kaks kuud hiljem tühistas ringkonnakohus halduskohtu otsuse ja jättis trahvi ning erikonfiskeerimise jõusse. ÄP

Hetkel kuum