5. veebruar 1997 kell 22:00

Kas tulumaksumäära vähendamine on reaalne?

Ettevõtete tulumaksu-määra võiks minu arvates vähendada küll ja see oleks ettevõtete jaoks kahtlemata vajalik ning kasulik. Aga sellesse ei saa enne uskuda, kui meie valitsuse lubadustele ka mingid konkreetsed sammud järgnevad ja asi käes on.

Igasugu jutte on tulumaksumäära ümber käinud piisavalt, eriti kui meenutada möödunud aastat, kuid siiani pole nendest mingit abi olnud.

Pean tunnistama, et ma pole ka valitsuse viimaseid seisukohti selles küsimuses kuigi tõsiselt võtnud, et mitte ülearu rõõmustada asjade üle, mida tegelikult pole olemas.

Ma ütlen nii, et kui re-formierakond tuli aasta aega tagasi välja ettepanekuga ettevõtete tulumaks üldse ära kaotada, siis oli see reaalsetest argumentidest lähtuv ettepanek, mitte mingisugune populistlik samm. Nii et tulumaksumäära vähendamine viieteistkümne protsendini on täiesti mõeldav.

Ma ei ole küll väga veendunud, et see niisugusel kujul, nagu valitsus seda välja pakub, on kõige otstarbekam ettevõtete jaoks. Aga tulumaksu vähendamist oodatakse.

Reformierakond muidugi taotleb jätkuvalt oma eesmärgi täitumist, tulumaksu täielikku kaotamist.

Tulumaksumäära vähen-damine on ettevõtjatele kindlasti kasulik. Me oleme siin Kagu-Eestis, võtmepositsioonil asuvast Tallinnast kaugel eemal, ikka mõelnud, et riik peab ettevõtlust toetama. Ainuke asi, et seda tuleks teha võib-olla natuke diferentseeritult. Tallinna ettevõttel ja Kagu-Eestis asuval ettevõttel võiks ikka vahet teha, me oleme ju siiski raskemas olukorras.

Üldiselt tuleks lähtuda printsiibist, et mis on ettevõtjale kasulik, see on minu arvates ka riigile kasulik.

Ennustada, kas tulumaksumäär väheneb, on raske. Aga seda peaks tegema, sest siis hakkavad ettevõtjad näiteks vähem tulu varjama.

Kui meie valitsuse töid-tegemisi vaadata, siis tundub, et see tulumaksumäära vähendamise jutt pole midagi muud kui üks järjekordne populistlik üritus, millel pole konkreetseid tagajärgi.

Kui maksumäära vähendamine siiski teoks saab, siis ütlen, et valitsus on teinud ühe tubli sammu ettevõtjate toetamiseks. Sinnani tuleb suhtuda nendesse programmilistesse seisukohtadesse kui sõnakõlksudesse.

Tulumaksumäära vähendamine üheteistkümne protsendi võrra on Eesti väikeettevõtetele kindlasti tubliks kergenduseks ja see idee väärib iseenesest igati toetamist.

Hetkel kuum