5. veebruar 1997 kell 22:00

Tallinna Panga Ida-Euroopa IF

Tallinna Panga Ida-Euroopa investeerimisfond on avatud investeerimisfond, mis on loodud realiseerimaks Ida-Euroopa ning SRÜ riikide arenevate turgude tulupotentsiaali. Fond on loodud investoritele, kes soovivad osaleda selle regiooni aktsia- ja võlakirjaturgudel, ent eelistavad instrumentide valiku ja portfelli struktureerimise jätta fondihalduri hooleks.

TP Ida-Euroopa IF on asutatud möödunud aasta 25.oktoobril. Tegevust alustas fond käesoleva aasta algul. Praeguseks on fondi maht tõusnud 10 475 541 kroonile. Osaku hind on algselt 10 kroonilt tõusnud 10,6801 kroonile.

- nimi: TP Ida-Euroopa investeerimisfondi osak

- ISIN kood: EE3600003075

- tüüp: avatud fond

- omandivorm: eraettevõte

- nimiväärtus: 10 kr

- osakute arv: 10 000 000

- osakuomanike arv: 25

- börsil registreeritud ei ole

TP Ida-Euroopa investeerimisfond investeerib peamiselt aktsiatesse ja võlakirjadesse Ida-Euroopas ja ning SRÜ riikides. Fondi eesmärgiks on realiseerida nende turgude kasvupotentsiaal fondi ühikute omanikele fondi ühiku hinnatõusu kaudu. Fondi ühikute omanikud saavad tulu ainult ühiku puhasväärtuse kasvust.

Fondi investeerimispiirkonna riikidele on iseloomulikud lõplikult väljaarenemata kapitaliturud ja poliitiliste muutuste suur tõenäosus. Seetõttu on riskidejuhtimine fondi erilise tähelepanu all.

Fond investeerib aktsiatesse, mis haldava ettevõtte arvates omavad tõusupotentsiaali, kuid oma olemuselt on aktsiainvesteeringud pikaajalised. Fond on võtnud eesmärgiks hoida aktsia- ja võlakirjainvesteeringud tasakaalus, et nii säilitada portfelli väärtuse suurem stabiilsus ning tulupotentsiaal.

TP Ida-Euroopa investeerimisfondi haldab Tallinna Panga Varahalduse AS. TP Varahalduse AS on 100protsendiliselt Tallinna Pangale kuuluv tütarettevõte aktsiakapitaliga 1 miljon krooni. Haldava ettevõtte audiitor on audiitorfirma KPMG Estonia.

Fondi depoopangaks on Hoiupank.

Kuna fondi investeeringud on suunatud suures osas Eestist väljapoole, tuleb arvestada riskidega, mida kohalikul turul investeerides ei pruugi esineda. Sellisteks riskideks on valuutakursside kõikumine ning investeerimispiirkonna riikide poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus.

Hetkel kuum