6. veebruar 1997 kell 22:00

Võlanõuet pole kellegi vastu suunata

Kohtutoimiku järgi on Eesti Päevalehe Kirjastuse AS vähemalt ühe kohtukutse kätte saanud. Teisipäeval Tallinna linnakohtu istungil viibinud isikud kinnitasid, et ASi Rahva Hääl omanik Agu Kivimägi oli küsimustele vastates viidanud ERA Panga nõukogu esimehele Andres Bergmannile, kes tema väitel teadvat, kellele kuulub Eesti Päevalehe Kirjastus.

ASi Krediidiinfo andmetel asutati Eesti Päevalehe Kirjastus 1995. a mais ja praegu Eesti Päevalehte väljaandev Eesti Päevalehe AS kolm kuud hiljem.

Krediidiinfo andmetel on Eesti Päevalehe Kirjastuse omanik Eesti Päevalehe AS ja ainus ametlikult Eesti Päevalehe Kirjastusega seotud persoon Eesti Päevalehe peatoimetaja Kalle Muuli.

Eesti Päevalehe peadirektor Hando Sinisalu väitis eile, et päriselt nii ei saa öelda. Tema sõnul on kaks aktsiaseltsi seotud mitme skeemi kaudu, kuid täpsemalt ei soovinud ta seda kommenteerida.

Sinisalu lisas, et Eesti Päevalehe ASi omanikud on ametliku versiooni kohaselt Hans H. Luige, Jaan Manitski ja Andres Bergmanni juhitud firmad, täpsemalt ei soovinud ta ka seda kommenteerida.

Oktoobris levitati teadet, et rublatehinguga kuulsaks saanud ärimehed Agu Kivimägi ja Marek Strandberg on oma aktsiatest Eesti Päevalehe ASis loobunud. Väidetavalt olid selle põhjuseks ASi Rahva Hääl pankrotihalduri Igor Mihelsoni hagiavaldused nende ja neile kuulunud ASi Rahva Hääl lähikondsete, ASi Maag ja Eesti Päevalehe Kirjastuse vastu.

Lisaks eelpool mainitud hagiavaldusele on Tallinna linnakohtu menetluses veel neli hagi, millest kaks on esitatud ASi Maag ja üks Marek Strandbergi vastu. Pankrotihaldur on esitanud hagiavalduse ka erastamisagentuuri vastu, nõudes ASi Rahva Hääl müüjalt kohustuste täitmata jätmise eest 1,4 miljonit krooni.

Marek Strandberg ja Agu Kivimägi on varem väitnud, et nad on ASi Rahva Hääl ja ASi Maag aktsiad maha müünud ning neil pole nende firmadega enam midagi pistmist.

Eesti Päevalehe Kirjastuse vastu esitatud nõue koosneb ASist Rahva Hääl üle kanditud varast ja selle läbi tekitatud kahjust, mis moodustab pankrotihalduri Igor Mihelsoni väitel seitse miljonit krooni.

Hetkel kuum