9. veebruar 1997 kell 22:00

Lühiuudised

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, mille kohaselt linnale kuuluva erastatava vara koosseisule peab andma hinnangu audiitor, mitte rahandusamet nagu seni.

Seega tahab linnavalitsus teha muudatuse erastamiseeskirjas, mis tuleneb erastamisseadusest ja on linnavalitsuses kinnitatud juba 1994. aastal, ütles linnavara ameti juhataja Eve Fink.

Kuna munitsipaalettevõtted peab äriseadustiku kohaselt ümber kujundama äriühinguteks ja osa neist saab erastada, tahab linn Fingi sõnul ise väga täpselt teada, mis neis ettevõtetes toimub, millised on nende varad, võlad ja kohustused. BNS

Tallinna linnavalitsus tahab korrastada linnamaale hoonestusõiguse seadmise ja rendile andmise süsteemi, mis seni oli määratletud üksikute aktidega.

Linnavalitsus esitas volikogule kinnitamiseks linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja rendile andmise korra eelnõu, mis sätestab täpselt variandid, mille alusel antakse linnamaad kasutusele, ütles reedel Tallinna abilinnapea Kalev Kallo.

Eelnõu kohaselt saab linnamaad kasutusele anda mitmel viisil, nagu enampakkumise, kirjaliku enampakkumise ja otsustusõiguse korras, viimasel juhul on otsustajaks volikogu. BNS

ASi Estiko korraldatud Emajõe ärikeskuse arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS.

Estiko nõukogu esimees Kalju Hellenurm ütles, et Emajõe ärikeskuse esimese järgu ehitus algab 1. mail ja lõpeb 1. detsembril. 100 miljoni kroonise maksumusega ärikeskus valmib lõplikult kolme aastaga. Ehitaja leidmiseks kuulutab Estiko välja konkursi. BNS

Veterinaarkontroll keelas alates reedest sigade katkupuhangu tõttu Hollandist sealiha sisse tuua.

Hollandist on keelatud Eestisse importida elussigu, seakasvatussaadusi ning loomasööta, teatas veterinaarkontrolli piiriinspektsiooni direktor Vladimir Razumovski.

Seakatku tõttu tühistas veterinaarinspektsioon ka varem Hollandi sealihakaupade importimiseks väljastatud lubade kehtivuse, samuti kuuluvad ümberregistreerimisele varem väljastatud transiidiload. BNS

Aasta alguses oma ühinemisest teatanud Ühispanga ja Põhja-Eesti Panga jaanuari kasum oli kokku 10,4 miljonit krooni, millest Ühispanga kasum moodustas 7,989 ja Põhja- Eesti Panga kasum 2,433 miljonit krooni.

Pankade bilansimaht oli jaauari lõpu seisuga kokku 5,03 miljardit krooni.

Aasta esimese kuu jooksul kasvas Ühispanga bilansimaht 153,9 miljoni võrra ja jõudis 3,77 miljardi kroonini. Põhja-Eesti Panga bilansimaht vähenes jaanuaris 177,5 miljoni võrra ja oli kuu lõpul 1,259 miljardit krooni.

Ühispanga omakapital suurenes jaanuaris 8 miljoni krooni võrra ja moodustas kokku 358,1 miljonit krooni.ETA

ASA Kindlustus kogus mullu preemiaid ligi 125 miljonit krooni ehk 48 protsenti rohkem kui 1995. aastal.

ASA Kindlustuse analüütik Svetlana Ester ütles, et enamiku preemiaid kogus ASA liikluskindlustusest. Aasta jooksul on ASA portfellis kasvanud siiski rohkem vabatahtlike kindlustusliikide osa, millest üle 60 protsendi moodustas ettevõtete vara vabatahtlik kindlustus.

Esteri sõnul kogus ASA aasta jooksul ettevõtete vara vabatahtlikust kindlustusest ligi 30 miljonit krooni. Ülejäänud osa moodustab peamiselt eraisikute koduse vara kindlustus 4,45 miljoni ning õnnetusjuhtumite kindlustus 3,87 miljoni krooni ulatuses.

Aasta jooksul tegi ASA väljamakseid üle 50 miljoni krooni. Väljamaksed kohustuslikust liikluskindlustusest moodustasid ligi 40 miljonit krooni.

ASA Kindlustuse algatusel loodud valdusfirma AB Kindlustusgrupp konsolideeritakse ja saab Deloitte & Touche'ilt auditeeritud bilansi lähema kahe kuu jooksul. Siis avalikustab ASA ka läinud aasta kasumi. BNS

Hetkel kuum