9. veebruar 1997 kell 22:00

Vaidlustamiseks aega 30 päeva

Kui maksumaksja on saanud kohalikult maksuametilt ettekirjutuse ja vaidlustanud selle, on maksuametil aega teha kaebusele motiveeritud otsus ja vastata sellele maksukorralduse seaduse (MKS) § 36 lg 1 alusel 30 päeva jooksul pärast kaebuse saamist, juhul kui rahandusminister seda tähtaega erandkorras ei pikenda.

Praktikas juhtub aga mõnikord ka nii, et kohalik maksuamet ei täida MKS § 36 lg 1 talle sätestatud kohustust. Selle kohustuse täitmata jätmise eest ei järgne seaduse alusel maksuhalduri ametnikule praktiliselt mitte mingisugust arvestatavat karistust. Minule teatavaks saanud juhtumitel on maksumaksja kaebusele jätnud vastamata Tallinna ja Tartu maksuametid.

Mida peab tegema maksumaksja, kui ta ei ole oma kaebusele otsust saanud? Kõigepealt langeb tal ära võimalus esitada edasikaebus maksuhalduri keskasutusele -- pole kohaliku talituse otsust, mida MKS § 37 alusel vaidlustada. Järelikult ainuke edasikaebamise võimalus on esitada kaebus kohtusse.

Kohtusse kaebamisel on maksumaksjatel jällegi vaja hoolikalt jälgida kaebuse esitamise aegumise tähtaega. Kohtusse kaebuse esitamise tähtaeg hakkab lugema päevast, mil maksumaksja sai või pidi saama maksuhalduri kohalikult talituselt otsuse oma kaebusele (vt MKS § 37). Juhul kui otsust ei ole ja otsuse saamise tähtaeg on möödunud, hakkab lugema MKS § 37 alusel 30-päevane tähtaeg, mille jooksul võib kaebuse kohtule esitada.

Paljud maksumaksjad, kes on vaidlustanud maksuhalduri kohaliku talituse ees ettekirjutuse, ei pane mõnikord vastuse saamise tähtaja möödumist tähele ja ootavad heausklikult, et saavad maksuhaldurilt oma kaebusele lõpuks motiveeritud otsuse. Tundub, et mõnikord mängivad maksuhalduri direktorid või nende asetäitjad spetsiaalselt maksumaksjate tähelepanu minetamise mänge, jättes kirjaliku otsuse tegemata ja andes suusõnalisi lubadusi ettekirjutuse ülevaatamiseks ja maksumaksja kaebuses toodud seisukohtade arvestamiseks.

Maksumaksja, jäädes uskuma selliseid lubadusi, riskib oma kohtukaebuse tähtaja möödumise tõttu kaebuse aegumisega. Sellega kaotab ta igasuguse enda kaitsmise võimaluse ametniku seadusevastase haldusakti suhtes ja maksuamet rakendab seejärel kõiki talle seadusega antud võimalusi maksumaksjalt ettekirjutusejärgsete maksuvõlgade sissenõudmiseks täies mahus.

Hetkel kuum