12. veebruar 1997 kell 22:00

Rakverele avaneb Euroopa turg

Riigi veterinaaramet tunnustas Rakvere lihakombinaadi toodangut

Rakvere lihakombinaat on esimene Eesti lihakombinaat 22st riigi veterinaarameti poolt sertifitseerimisele kuuluvast lihatööstusettevõttest, mis oma sanitaar- ja hügieeninõuetele riikliku garantii sai. Riiklik garantii on vaheetapp Euroopa Liidu (EL) vastava tunnistuse saamisel. Lihakombinaat on ELi veterinaarse tunnistuse nõuete täitmiseks investeerinud tänaseks üle 15 mln krooni. ELi tunnistus avaks uksed kauplemiseks kogu Euroopas.

Rakvere lihakombinaadi peadirektor Peeter Maspanov kinnitas, et ettevõtte 1997. aasta plaanides nähakse ekspordimahuks ette kahekordset kasvu 8-9protsendini, millest enamik suunatakse Lätti, Leetu ja Venemaale. «Euroopa on kaupa täis ja nad tahavad saada tunnistust,» tõdes ta. Kokku plaanib kombinaat ekspordimahuks üle 3000 tonni aastas.

Riigi veterinaarameti peaspetsialist Eha Peedimaa märkis, et Rakvere lihakombinaat saaks ka juba praegu alustada eksporti välisriikidesse, nende seas ka ELi maadesse, kuid selleks on tal tarvis leida kaubanduspartner mõnes Euroopa riigis.

«Rakvere häda on selles, et nende müügimehed pole lillegi liigutanud, et leida kaubanduspartnerit,» lausus ta. «Nad pole teinud turu-uuringut, et saada teada, millega kaubelda.»

Peedimaa sõnul kehtib sama ka mitmete teiste lihatööstusettevõtete juhtide kohta, kes pole ise initsiatiivi Euroopaga kauplemisel üles näidanud, kuigi saaksid seda ettevõtte rahuldavast sanitaarolukorrast lähtuvalt teha.

Rakvere lihakombinaadi peaveterinaararst Raivo Pae rääkis, et ELi riigid nõuavad ELi kõrgemat tunnistust vaid ettekäändeks. «Neil puudub soov meie toodangu laskmiseks oma turule. ELi tunnustus oleneb sellest, kuidas meid seal näha tahetakse ja millise poliitilise ülesandega meid kontrollima tullakse,» lausus ta.

Eha Peedimaa ütlusel kutsub veterinaaramet niipea kui võimalik Eestisse eelinspekteerima ELi inspektorid, lastes neil hinnata nii kogu Eesti veterinaarsüsteemi tingimusi kui ka Rakvere lihakombinaadi olukorda. Viimane on tema sõnul hetkel ainus lihatööstus, mida Euroopa emissaridele näidata tasub.

Senimaani pole Eesti lihatööstused hoolimata olemasolevast ELi kvoodist oma toodangut Euroopasse saanud eksportida, kuna Brüssel ei tunnusta Eesti veterinaarsüsteemi tervikuna. Peedimaa ei osanud öelda, mis saab siis, kui ELi inspektorid leiavad Rakvere lihatööstuse vastavat ELi nõuetele, kuid riikliku veterinaarsüsteemi mitte vastavat. «Ma ei tea, kas nad annavad siis Rakverele kvoodi täitmise õiguse,» nentis ta.

Varem on ELi inspektorid pidanud Eesti lihatööstustest peale Rakvere kõige potentsiaalsemaks ELi veterinaarse tunnistuse saajaks Saaremaa lihatööstust, enne tunnistuse saamist peab aga ettevõte investeerima vähemalt 15 miljonit krooni.

ASi Adavere Lihatööstus tegevdirektor Harri Nukke möönis, et ka nemad on esitanud riigi veterinaarse tunnistuse saamise taotluse. «Selle tunnistuse saamine annab firmale võimaluse ka siseturul paremini müüa, kuna tema kvaliteeti usutakse,» ütles Nukke. Tema sõnul on Adavere lihatööstus kombinaadi ELi normidega vastavusse viimise nimel investeerinud 8 mln krooni ning kavatseb sellel aastal kulutada veel 3 miljonit krooni.

Peedimaa kinnitusel kontrollib veterinaaramet tänavu 22 suuremat lihatööstusettevõtet ning väljastab neile sarnased tunnistused nagu Rakvere lihakombinaadile.

Rakvere lihakombinaadi eilne nõukogu kinnitas ka ettevõtte möödunud aasta majandustulemused, mis Peeter Masponovi sõnul avaldatakse järgmisel nädalal. «Tulemused on ootuspärased, kasumi osas ka positiivsed,» lisas peadirektor.

Ettevõte prognoosis 1996. a käibeks 532 mln kr, eelmise aasta 9 kuuga saavutati 400,9 mln kroonine netokäive ja 160 000kr kasum.

Lihakombinaadi aktsia hind tõuseb Rakvere lihakombinaat kavatseb märtsi lõpus vähendada kümnendiku võrra aktsiakapitali, mille tagajärjel peaks kombinaadi aktsia hind tõusma 11,1% võrra. Rakvere lihakombinaadi aktsiate tühistamine toimub päeval, mil ettevõte kantakse äriregistrisse. Äriseadustikus ette nähtud protseduurireeglite kohaselt ei saa aktsiaid tühistada enne 23. märtsi.

Tühistamisel korrutatakse kõigi aktsionäride väärtpaberikontodel olevate kombinaadi aktsiate arv 0,9ga. Murdosa tekkimisel ümardatakse see allapoole ning murdosa ja tühistamise päeval börsil avaldatud parima ostupakkumise vahe kompenseerib Rakvere lihakombinaat kümne päeva jooksul.

Aktsiakapitali vähendamise põhjus on vajadus lahendada vastuolu äriseadustikuga, mille järgi ettevõtte netovara ei tohi olla väiksem kui pool aktsiakapitalist. Rakvere lihakombinaadi üldkoosolek otsustas aktsiakapitali vähendamise eelmise aasta lõpus.

Ettevõtte uus aktsiakapitali suurus pärast kümnendiku võrra vähendamist on 377 miljonit krooni.

Äriseadustiku järgi võib aktsiakapitali vähendamisel teha ka väljamakseid aktsionäridele, kui see on ette nähtud aktsiakapitali vähendamise otsuses.

Väljamakseid võib teha mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest ning tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud. ÄP

Hetkel kuum