12. veebruar 1997 kell 22:00

T?ehhi raudtee vajab reformimist

T?ehhi majandusreformid on seni kulgenud ilma oluliste töölisrahutusteta. Osaliselt on see tingitud asjaolust, et suurte riigimonopolide ümberstruktureerimine on alles ees.

Piiratud ulatuses on osade kaupa erastatud mõned kommunaalteenused, nt veevarustus, küte ja energiavarustus. Katsed erastada riigi raudteevõrku pole seni tulemusi andnud. Vaatlejate hinnangul kujunevad riigi suurima tööandja, 101 000 töölisega T?ehhi raudtee ümberstruktureerimise kulud kõrgemaks kui hind, mida tuleb maksta muude avalike teenuste reformimise eest.

Läinud nädalal korraldasid T?ehhi raudteetöötajad üldstreigi vastuseks riigiraudtee juhtkonna plaanile kompanii põhjalikult ümber korraldada. Plaan nägi ette 20% raudteeliinide erastamise, teenuste vähendamise 20% võrra ning kuni 40% raudteetööliste koondamise.

Streik juhtis tähelepanu T?ehhi raudtee halvale finantsolukorrale. Reisijate arv langes 1993. a 242 miljonilt mullu 219 miljonile, kuna üha enam inimesi eelistab sõita autoga. Raudtee kahjum suurenes 3,55 miljardilt Eesti kroonilt 5,75 miljardile kroonile enne toetuste lisamist, mida omakorda kärbiti 3 miljardilt kroonilt 2,5 miljardile kroonile.

Kroonilise investeeringute nappuse tõttu on halvenenud rongide ja raudteede seisukord, tuues ohvriks sõiduohutuse. Enimkasutatavate raudteelõikude käigushoidmiseks tuleb varuosi võtta alakoormusega liinidelt.

Pärast mitut kahjumiaastat olid riigiraudtee kaubaveod 1995. a kasumis, tänavusi väljavaateid on kahjustanud äsjane streik. On võimalik, et raudteel tuleb oma raudteetranspordist sõltuvatele klientidele -- eelkõige kaevandustele, terase ja keemiatööstusele tekitatud kahju kompenseerida.

Lõhe T?ehhi valitsuse ja raudtee juhtkonna ning töötajate ametiühingu vahel jäi püsima hoolimata kompromissist. Lepiti kokku, et riigi transpordiministeerium töötab 31. märtsiks välja riigi ühiskondliku transpordisüsteemi strateegilise tegevusplaani ning samalaadse dokumendi raudteesüsteemi kohta.

Sõltumata sellest, milliseks plaan kujuneb, peab töökohtade arvu raudteel vähendama ja osa liine sulgema.

Raudtee tulude suurendamiseks on riigiraudtee esitanud rahandusministeeriumile taotluse tõsta pileti hinda 40 protsendi võrra. See võib küll finantsprobleeme leevendada, kuid vähendada samas ka reisijate hulka.

T?ehhid kõrvutavad enda raudteed uhkusega ?veitsi omaga. Viimase aja sündmused näitavad, et ?veitsi-stiilis raudteesüsteemi riik enesele siiski lubada ei saa. FT

Hetkel kuum