16. veebruar 1997 kell 22:00

Dividendide maksustamisest

Dividendide maksustamist sätestatakse tu-lumaksuseaduse § 32 alljärgnevalt:

- dividendide väljamaksmisel omanikele on ettevõte kohustatud maksma tulumaksu ulatuses, mis vastab 26/74 jaotatava kasumiosa summast ehk netodividendidele tuleb juurde arvestada tulumaks 35,14%, mis võrdub 26% tulumaksuga brutodividendidelt.

- arvestatud maksusumma on ettevõte kohustatud üle kandma riigieelarvesse dividendide väljamaksmisele järgneva kuu 25. kuupäevaks ja esitama nõutava maksudeklaratsiooni (vorm DT) kohalikule maksuametile.

- dividende väljamaksev ettevõte võib oma tuludeklaratsiooni järgi tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata maksustamisperioodil dividendidelt kinnipeetud tulumaksu.

- kui kinnipeetud summad on suuremad ettevõtte maksukohustusest sellel maksustamisperioodil, on ettevõttel õigus arvata nimetatud vahe maha järgmiste maksustamisperioodide tulumaksust.

- Eesti ettevõtete poolt makstavaid dividende ei loeta residendist maksumaksja tuluks, mitteresidendist maksumaksja jaoks on see maksustatav tulu.

- mitteresidendist ettevõtte poolt väljamakstud dividendid on maksustatav tulu.

Hetkel kuum